LEADER UUDISED

LEADER TEGEVUSGRUPID: Järvamaa Giidide atesteerimine

Allikas: Järva Arengu Partnerid
25. november 2021. a

13.novembril 2021 toimus Järvamaal üle mitme aasta Järvamaa giidide atesteerimise eksam.

Oma teadmised panid seekord proovile 7 vaprat. Eksamikomisjoni karmi pilgu all ning kaasas olnud kaasvaatlejate silmade all tuli neil tõendada oma giidi oskusi. Kõigepealt tuli neil 12.novembril vastata kirjalikul eksamil Järvamaad puudutavatele küsimustele. Ette oli valmistatud 100 küsimust, millele nad ise pidid eelnevalt vastused otsima. Küsimusi aitasid koostada Ründo Mülts, Tiiu Saarist, Piret Sihver, Sille Pudel. Kirjalikul eksamil pidid atesteerimist soovijad vastama 30-le küsimusel, edasi praktilisele eksamile lubati vastavalt atesteerimise korrale need, kel oli üle 75% õigeid vastuseid.

Laupäeva hommikul kell 10 koguneti Paides kiriku taha parklasse, et välja loosida eksami piletid ehk siis kohad, kus eksaminandid kaasasõitjatele giidina räägivad.  Loosi tahtel sai marsruut selline, et Paidest pajatas meile Pille Paavo, Kirna võlusid tuvustas Pille Vanker, Türil jagasid teadmisi Tiina Auling ja Merle Sokk, Särevere sära jagas Piret Männilaan, Kabalast kõneles Ülo Ormus ja imetlusväärsest Imaverest andis ülevaate Jaanus Roosileht.
Eksami marsruudi said nad ise koostada, see oli ka üks praktiline ülesanne koolitusel. Neil tuli marsruut koostada, ajakava ise paika panna ja ka see välja mõelda mida ja kuidas neid paiku esitleda.

Meil oli väga hea meel, et osalejad tegid suurepärast koostööd eksamit ette valmistades ning jagasid üksteisele teadmisi neist vaatamisväärsustest, mis esitlusele tulid. Igale ühele oli ette nähtud 20 minutit. Sinna sisse pidi mahtuma vähemalt bussis enda ja bussijuhi tutvustamine, grupi turvaline sõit, grupi väljumine bussist, grupiga liikumine ja grupi turvalisus ajal kui giid kõneleb. Hinnati ka seda, kuidas giid suudab objekte esitleda, milline on kõnetehnika, kuidas on tema hoiak ja teeninduskultuur. Olulised olid ka faktilised teadmised ja loo jutustamise oskus ning ajagraafikus püsimine.  Lisaks palusime eksami sooritajatel teha ka lühikokkuvõtte mõnes võõrkeeles sellest paigast, mida ta parasjagu tutvustas.  Eksami tegijad olid koostanud väga huvitava marsruudi ja kõik kaasosalejad said väga palju uusi teadmisi kogu piirkonna kohta.

Eksamikomisjonil oli hea meel väljastada kõigile eksamil osalenutele viis aastat kehtiv atesteerimistunnistus, mis annab neile õiguse töötada giidina Järvamaal. Eksamikomisjoni kuulusid Piret Sihver (Järvamaa Arenduskeskus), Tiiu Saarist (Järvamaa staar-giid), Ene Sarapuu (Eesti Giidide Liit) ning arenguprogrammi koostajad LEADER tegevusgruppide esindajad Riina Trumm (Lõuna-Järvamaa Koostöökogu) ja Sille Pudel (Järva Arengu Partnerid).

Jätkame ka edaspidi giidide võrgustiku tegevusi. Järgmisel aastal on kavas vähemalt kolm kohtumist, et võrgustikku tugevdada ja ootame sinna ka neid, kes sel aastal arenguprogrammis ei osalenud. Kuna viirus tegi sel aastal atesteerimise soovijate seas ka oma töö ning mõned soovijad olid haiged eksami tegemise ajal, siis oleme kokku leppinud, et järgmise aasta kevadel on plaanis teha veel üks Järvamaa giidide atesteerimise eksam. Kel huvi giidide võrgustikus osaleda, siis palun andke teada jap@japnet.ee.

Nädalavahetusel atesteeritud giidide kontaktid lähevad üles ka visitjarva.ee lehele.

« Tagasi