LEADER UUDISED

LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGU: Kogemuskohvikus sai alguse uue strateegia ettevalmistamise periood

Allikas: Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
6. aprill 2022. a

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu 2023-2027 perioodi strateegia koostamise avasündmusena toimus 31.märtsil Türil Konna majas kogemuskohvik, kus Koostöökogu tegevjuht Riina Trumm tegi ülevaate praeguse strateegia elluviimisest ning kutsus kohalikke inimesi strateegia ettevalmistamise tegevustes (küsitlustes, aruteludes jms) aktiivselt osalema.

Järgmise tunni sisustasid külalised Harjumaalt Rae vallast. Nendeks olid tuntud muusik Jaan Elgula ja Patika-Kautjala külade külavanem Eva Jaanson, kes on oma kodukandis aktiivsed kogukonna kaasajad ning organiseerivad koos erinevaid kogukondlikke üritusi. Põnevamateks näideteks on "Ühte laulmine" - üritus, kuhu kutsutakse kokku sõbrad ja küla inimesed ning lauldakse ühiselt koos Jaaniga tuntud laule, iga-aastane küladepäev koos oma põnevate võistlustega, aga ka kogukonna koolitused, kus õpetatakse keraamikat, käsitööd, verivorsti tegemist jms. Külaliste sõnul sõltub nende kandis tegevuste edukus sageli informatsiooni jõudmisest inimesteni, selle kallal peab vaeva nägema ka Patika küla. Kõik üritused, mida soovitakse korraldada, peavad olema hästi läbi mõeldud just informatsiooni liikuvust arvesse võttes.

Kogemuskohviku külaliste hulgast pakuti välja toimiv lahendus helistada esmalt hulgale kontaktisikutele, kes igaüks omakorda helistavad järgmisele hulgale inimestele jne. Mõte sai Eva poolt positiivse heakskiidu. Juttudele vahelduseks esitas Jaan Elgula kitarril ka mõned tuntud laulud, milledele kohviku külalised said ka ise kaasa laulda.

Kogemuskohviku viimases osas andis Türi Kogukonnaseltsi eestvedaja Aili Avi ülevaate Konna maja kui eriti omanäolise kogukonna ühistest tegemistest, samuti jagas ta vahetuid isiklikke kogemusi maja restaureerimisest ja tutvustas lähikuudel selles majas toimuvaid sündmusi.

« Tagasi