EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Edendame innovatsioonivõrgustikku rahvusvaheliselt

Allikas: Põllumajandusuuringute Keskus, Maaeluvõrgustik
10. juuli 2022. a

Euroopa Komisjon teavitas juuni lõpus rahastamisprogrammi Horisont Euroopa teise taotlusvooru tulemustest.
Märtsis 2022 esitatud PMK osalusega konsortsiumite taotlustest olid edukad kaks AKIS* arendamisele olulist projekti:

Projektides osalemine annab Eestile ja PMKle kogemuse ja teadmised Euroopa erinevatest lahendustest, projektidest, tegutsemisviisidest ning muudab nii Eesti kui PMK paremini nähtavaks. 

Climate Smart Advisors 

ClimateSmartAdvisors on üleeuroopaline mitme osapoolega võrgustik. Selle projekti eesmärk on tugevdada ELi konsulentide kogukonda, mille tulemuseks on kliimatarkade  põllumajandustavade kasutuselevõtt.

Eesmärgi saavutamiseks keskendub projekt nõustajate rollile kliimatarkade uuenduste ja tavade väljatöötamisel ning levitamisel. Projekti raames korraldatakse konsulentidele kokkusaamisi ja koolitusi, mis toetavad nii farminõustamist kui kaastööd innovatsiooniprojektides. Tegevused toetavad terve Euroopa nõustamissuutlikkust.

 • Kliimatarga teabevahetuse tuumiku moodustab 260 piirkondlike nõustajate töörühmast (Communities of Practice) koosnev võrgustik;
 • 140 nõustajat saavad ekspert-koolituse oma töörühma toetamiseks;
 • Töörühmad vahetavad teavet 12 teemavaldkonnas kliimateadlike valikute osas;
 • Täiendatakse olemasolevaid tööriistu, praktikaid ja lähenemisviise;
 • Seire-, hindamis- ja õppetegevused, et projekti käigus ja väljaspoolt saadud teavet kohandada nõustamise jaoks.

Projekti käigus tegeletakse kliimateemaliste kohalike ja ELi (mitme osapoolega innovatsiooni-) projektide, algatuste, AKIS-e osalejate ja poliitikakujundajatega, et selgitada välja ühised vajadused, väljakutsed ja saadud õppetunnid. Projekt tegeleb ka täiendavate katsetega eluslaborite vormis, et tugevdada nõustajate rolli innovatsiooniprotsessides. 

Eestis hakkab projekti raames tööle vähemalt 6 nõustajate töörühma. Ühte töörühma kuulub 6-8 konsulenti (kokku kaasatakse 1500 konsulenti üle Euroopa) ja iga töörühm tegutseb 2 aasta jooksul sarnases koosseisus. Töörühma juht saab projektist koolitusi ja toetab kliimatarkade lahenduste nõustamist ning rakendamist oma piirkonnas.

 • Projekti periood 2023-2029 (7 aastat).
 • Konsortsiumi moodustavad 73 organisatsiooni 27 liikmesriigist, juhib Flandria Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek 
 • Projekti panustab PMK-st maaelu võrgustikutöö osakond. Kontakt: Hanna Tamsalu
 • Tegevused on tihedalt seotud projektiga Climate Farm Demo (milles PMK samuti osaline on)

PREMIERE

Euroopa Liidu erinevad strateegiad rõhutavad uuenduslike lahenduste olulisust põllumajanduses, metsanduses ja maapiirkondades hakkamasaamiseks. Mitme osapoolega lähenemine (Multi-Actor-Approach MAA) on paljulubav vahend innovatsiooni kiirendamiseks ja AKIS põhimõtte alustala.  Siiski on puudujääke ja ebakõlasid MAA tõlgendamisel. Seda nii praeguste kui ka potentsiaalsete konsortsiumide ja liikmesriikide ametiasutuste poolt.

Projekt PREMIERE keskendub edukate, sidusate ja hästi ettevalmistatud mitme osapoolega projektide arendamisele kahel viisil.

 • Esiteks aitab see kaasa selliste projektikonsortsiumide loomisele, mis kasutaks kõige paremini ära oma liikmete täiendavaid teadmisi nii taotluste kirjutamisel kui ka tegevuste elluviimisel. Eelkõige keskendutakse rahastamisprogrammi Euroopa Horisont projektide ning EIP tegevusrühmade seostele.
 • Teiseks toetab see uuendusliku valitsemise rakendamist ja usaldusväärsete otsuste tegemist nii poliitikas kui ka halduses.

Põhiline vahend eesmärkide saavutamisel on eri huvirühmade dialoog: arutelud, koolitused, võrgustike loomise üritused (brokerage event). Tähelepanu saavad senised ja potentsiaalsed projektipartnerid, poliitikakujundajad ja täitevasutused kõigis liikmesriikides.  Ära ei unustata strateegilisi töörühmi (nt SCAR AKIS SWG) riiklikke Horisont Euroopa kontaktpunkte (nt Eesti Teadusagentuur), maaeluvõrgustikud jmt. Koostatakse heade tavade käsiraamat ning arendatakse erinevaid veebitööriistu: nt reaalsusmäng (serious game), veebiakadeemia ja massiivne veebikursus (massive open online course MOOC). Valitud EIP töörühmadele võimaldatakse algrahastust (seed money) mitmetahulise koostöö algatamiseks.

Sel korral on PMK projekti üks põhieestvedajatest ja tööpaketi juhtidest. Töö jätkab võrgustikupotentsiaali-projektis LIAISON loodud tulemuste kasutamist.

 • Projekti periood 2023-2028 (5 aastat).
 • Konsortiumi moodustavad 15 organisatsiooni, juhib Saksa rakenduskõrgkool Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde.
  Eestist on kaasatud MTÜ Kodukant Läänemaa.
 • Projekti panustab PMK-st maaelu võrgustikutöö osakond. Kontakt: Hanna Tamsalu ja Konstantin Mihhejev

 

Horisont Euroopa eelmises voorus võidetud projektid algavad juba sügisel 2022

 • Climate Farm Demo - kliimasõbralike lahenduste teadvustamine ning temaatilise põllumajandusettevõtete võrgustiku arendamine üle Euroopa.
 • EU-FarmBook - EL projektide materjalide koondamine ühisesse Euroopa põllu- ja maamajanduse teabesalve.
 • modernAKIS - Euroopa ülese võrgustiku loomine teadmussiirde ja innovatsiooni edendamiseks ning AKIS osapoolte juhendamiseks-koolitamiseks.

AKIS - põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteem (ingl k. AKIS - agricultural knowledge and innovation system). 


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo