UUDISED

NATURE FOOD: Teaduslik arvamusartikkel "Taimekaitsevahendite kasutamise vähendamine seoses toidu- ja söödaga kindlustatuse probleemidega Euroopas"

Allikas: Schneider, K., Barreiro-Hurle, J. & Rodriguez-Cerezo, E. Pesticide reduction amidst food and feed security concerns in Europe. Nat Food 4, 746–750 (2023).
25. september 2023. a

21. septembril 2023 ilmus ajakirjas "Nature Food" inglise keelne teaduslik arvamusartikel "Taimekaitsevahendite kasutamise vähendamine seoses toidu- ja söödaga kindlustatuse probleemidega Euroopas", mille koostasid Kevin Schneider, Jesus Barreiro-Hurle ja Emilio Rodriguez-Cerezo Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühikeskusest.

Hiljutised uuringud on hinnanud taimekaitsevahendite kasutamise vähendamise võimalikku mõju Euroopa Liidus. Kuigi need hinnangud mõjutavad poliitika kujundamist, põhinevad need sageli halvimatel eeldustel ja võtavad harva arvesse positiivset ökoloogilist tagasisidet, mis aitaks pikas perspektiivis kaasa jätkusuutlikule saagikusele

Euroopa roheleppe eesmärk on 2030. aastaks vähendada keemiliste pestitsiidide kasutamist ja sellest tulenevaid riske ning ka ohtlikumate pestitsiidide kasutamist 50% võrra. Euroopa Komisjon kiitis 2022. aasta juunikuus heaks taimekaitsevahendite säästva kasutamise määruse ettepaneku, et kehtestada roheleppe eesmärgi kohta siduvad õigusaktid.

Loe tervet artiklit SIIT (inglise keeles)

« Tagasi