2000 - 2014

 18.05.2000 10 AWARD Slöjdkontakt och hantverksmöten (Handicrafts contacts and meetings)