Leader tegevusgruppide andmebaas perioodi 2007-2013 kohta

Kui soovid rohkem infot tegevusgrupi kohta klõpsa andmebaasis ►► Details

 

Tegevusgrupi nimi: Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
Tegevusgrupi ametlik nimi: MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
Piirkond: Türi, Imavere ja Väätsa vald
Veebilehe aadress: http://www.koostookogu.ee/
Aadress: Paide tn 6, Türi, Järvamaa 72211
Telefon: +372 53 059 978
E-mail: koostoo[at]koostookogu.ee
Juhatuse esimees: Pipi-Liis Siemann
Tegevjuht: Ester Velliste (konsultant-raamatupidaja, projektitaotluste kuludeklaratsioonide nõustamine)
Tegevuspiirkonna iseloomustus: Kesk-Eestis paiknev Lõuna-Järvamaa on tükike ehedat Eestimaad. Lõuna-Järvamaa koostöökogu hõlmab maakonna lõunapoolse kolmandiku, mille põlise põllumajanduspiirkonna väärtusi kantakse edasi nii tänapäevaste suurmajandite kui pisikeste hubaste talude abil. Au sees on hoolimine kohalikust kaunist loodusest, hindamatutest metsadest ja rabadest ning arvukatest looma- ja linnuriigi esindajatest. Kohalikud elanikud peavad lugu ka oma kodudest, piirkonnakeskus - Türi linn - on tuntud kui Eesti kauneim ja rohelisim aedlinn, kuhu tullakse aedasid imetlema nii lähedalt kui kaugelt ning ümbruskonnas näeb ka palju hoolitsetud talumajapidamisi. Piirkonna loodus pakub matkajatele ning külastajatele võimalusi aktiivseks puhkuseks - traditsiooniliseks jahipidamiseks, fotojahiks või lõõgastavaks puhkuseks metsavaikuses. Ühiseks tunnuslauseks on valitud: „Lõuna-Järvamaal on mõnus!“.
Strateegia põhisuunad: Piirkonna elanike vajaduste määratlemisel lähtus Lõuna-Järvamaa Koostöökogu olulistest sihtgruppidest: noored, lastega pered, väikeettevõtjad, tegevuspiirkonna keskuse ning külade elanikud. Igal sihtgrupil on vajadused, mille rahuldamine on vajalik piirkonna elanike arvu säilitamiseks, majandusliku mitmekesisuse suurendamiseks ning maaelu jätkusuutlikkuse tagamiseks. Strateegia põhisuunad on kohaliku elu arendamisele, maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele, harmoonilisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse, kohaliku ettevõtluse ja tööhõive üldiste eelduste arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine.
Programmi nimi: Eesti maaelu arengu kava 2007-2013

« Tagasi

Viimati muudetud: 02.09.2015