Leader tegevusgruppide andmebaas perioodi 2007-2013 kohta

Kui soovid rohkem infot tegevusgrupi kohta klõpsa andmebaasis ►► Details

 

Tegevusgrupi nimi: Põhja-Harju Koostöökogu
Tegevusgrupi ametlik nimi: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu
Piirkond: Rae, Jõelähtme ja Viimsi vald
Veebilehe aadress: http://www.leaderph.eu/
Aadress: Saha tee 13, Loo, 74201 Harjumaa
Telefon: +372 520 11 89
E-mail: margit.partel @ gmail.com
Juhatuse esimees: Arno Kannike
Tegevjuht: Margit Pärtel (projektijuht)
Tegevuspiirkonna valdade arv: 3
Tegevuspiirkonna iseloomustus: Põhja-Harju Koostöökogu tegevuse aluseks on partnerluse ja koostöö kaudu kohaliku initsiatiivi edendamine ning piirkonna elanikele ja küladele ühist huvi pakkuvate pikaajaliste eesmärkide elluviimiseks vajalike meetmete väljatöötamine. Huvid kajastuvad ühiselt koostatud arengustrateegias ning annavad piirkonna elanikele võimaluse saada toetusi Leader meetmete raames. Meie moto: “Meid ühendab juba 5000 aastat kodukandi armastus, ajalugu, kultuur ja kombed – vähe on Eestimaal piirkondi, kus on sellele midagi vastu panna”. Rae ja Jõelähtme valdasid ühendab looduslikult kaunis Pirita jõgi, koos Viimsiga on kõigi kolme valla alad moodustasid tuumikala muinasaegsest Rebalast. Kogu piirkonnas on säilinud rikkalikult muinsusalaseid väärtusi, raua- ja pronksiaegadest mälestusmärke, eelmise aastatuhande alguse ehitisi ja rajatisi. Looduslikult kaunid on metsad, puistud, muinasaegu meenutavad miljööväärtuslikud maastikud, pikad rannajooned Jõelähtme ja Viimsi valdades. Piirkonnas on 14 suuremat saart, neist Viimsi vallas 5 ja Jõelähtme vallas 9, milledest enimasustatud on Prangli saar. Tänapäeval on oluliseks ühendavaks jooneks Tallinna, kui suurlinna lähinaabrus, millega kaasnevad uute tiheasustusega külade teke piirkonda. Rohkem kui pooled elanikud käivad tööl põhiliselt Tallinnas. Vähesed inimesed saavad tööd ja rakendust oma talu- ja kodumajapidamistes, eraettevõtluses või kohalikus teeninduses.
Programmi nimi: Eesti maaelu arengu kava 2007-2013

« Tagasi

Viimati muudetud: 02.09.2015