INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2010-01-26
Nr: 37
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5180&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Projektide näited
Kirjatüki pealkiri: Maaelu arengu toetusprojektide näited aitavad kogemusi vahetada
Kirjatüki autor: Maaeluvõrgustiku üksus
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?id=24&page=3284&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Maaelu arengu toetusprojektide näited aitavad kogemusi vahetada

Maaelu arendamine on üks Euroopa Liidu prioriteetidest. Seega on mõistetav, miks räägitakse ka Eestis väga palju erinevatest maaelu edendamisega seotud eurotoetustest ja sellega seonduvast. Eesti maaeluvõrgustiku üheks oluliseks ülesandeks on Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 raames toetavate projektide heade ja edasiviivate näidete kogumine. Näidete kogumist planeeritakse koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIA´ga.

Näidete kogumisel on kaks põhilist eesmärki: ülevaate andmine Maaelu arengukava toetusmeetmetest ja toetusprojektide näidete väljatoomine selleks, et neist midagi õppida, kogemusi vahetada, uut innustust leida. Maaeluvõrgustikul on plaanis töötada välja toetust saanud projektide näidete andmebaas. Andmebaas võimaldaks leida erinevaid näiteid koos lisainformatsiooniga ning annaks huvilistele hea pinnase uute ideede idanemiseks.

Põllumajandusministeerium tellimusel ja koostöös PRIA`ga koguti eelmisel aastal Maaelu arengukava 2007 - 2013 toetusprojektide näiteid, edulugusid. Edulood ilmusid PÄEVALEHE erilehes EUROOPAST MAALE. Nüüdseks on valminud ka esimene tükis "10 edulugu eurotoetuste kasutamisest Eestis, EUROOPAST MAALE". Seda trükist on võimalik leida piiratud kogustes PRIA keskusest ja piirkondlikes büroodes. Edaspidi loodame need edulood lisada ka maaeluvõrgustiku andmebaasi, et neid oleks kergem leida.

Maaelu arengut puudutavate toetusprojektide näidete kogumisega tegeletakse ka Euroopa Liidus. Euroopa maaelu arengu võrgustiku tegevusplaani üks olulisemaid ülesandeid on maaelu arengu poliitika rakendamise praktiliste näidete kogumine ja levitamine.

Euroopa võrgustikutöö raames on algatatud pilootprojekt toetusprojektide näidete kogumiseks, teemakohase teabe ja kogemuste vahetamiseks. Ka Eesti on üks liikmeriikidest, kes osaleb selles pilootprojektis. Lisaks Eesti maaeluvõrgustiku üksusele osalevad projektis ka Austria, Iirimaa, Itaalia, Hispaania, Rootsi ja Šotimaa maaeluvõrgustike üksused.

Maaelu arengu programmidest toetust saanud projektide näiteid on kavas koguda kahel teemal: bioenergia ja põllumajandussaaduste töötleva tööstuse kohta. Projektis osalevate liikmesriikide peale kokku on kavas koguda maksimaalselt 50 näidet. Pilootperioodi käigus saadud kogemust on plaanis kasutada liikmeriikide võrgustikutöös toetusprojektide näidete kogumise süsteemi väljatöötamisel.

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020