INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustiku büroo nädala infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse igal teisipäeval, suveperioodil üle nädala, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. 2015. a alguse seisuga on saajate nimekirjas pea 1100 e-posti aadressi. VÕRGUKIRJAS kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku tegevusi, Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

VÕRGUKIRJA toimetavad: Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaeluvõrgustiku büroost. Kui soovite nädalakirja saada oma e-postkasti, saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee.

Ilmumise kuupäev: 2010-02-02
Nr: 38
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5179&page=3265&action=article&
Teema: Eesti Leader
Alateema: Leader
Kirjatüki pealkiri: Eesti LEADER 2009 - esimesed kokkuvõtted
Kirjatüki autor: Krista Kõiv, maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=85&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Eesti LEADER 2009 - esimesed kokkuvõtted

2009 aasta oli Eestile esimene aasta, kui nii suures ulatuses rakendati Leader lähenemist maaelu arengu poliitika elluviimisel (Maaelu arengukava 2007 - 2013 Leader meede).

2009. aasta lõpuks oli PRIA-le esitatud kokku 1 092 Leader projektitaotlust, toetuse summas kokku 205,6 miljonit krooni. Kõik need projektitaotlused on läbinud Leader tegevusgruppide projektitaotluste hindamiskomisjonide konkursivoorud, mille käigus on tegevusgrupid välja selgitanud projektitaotluse vastavuse oma tegevuspiirkonna strateegiale.

Leader tegevusgruppidelt kinnituse saanud projektitaotlusi vaadatakse PRIA-s läbi jooksvalt, vastavalt sellele kuidas toetuse taotlejad oma taotlused PRIA maakondlikesse teenindusbüroodesse esitavad. 2009.a. jooksul jõudis PRIA heaks kiita kokku 786 projektitaotlust, toetus kogusummas 148,6 miljonit krooni.

PRIA veebilehel on võimalik tutvuda kõikide 2009.a. heakskiidetud projektitoetuse saajate ja projekti käigus kavandatavate tegevustega. Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku üksus on teinud antud infomaterjali alusel esialgsed kokkuvõtted.

Leader projektitoetuse taotlejateks võivad olla nii ettevõtjad, sihtasutused, mittetulundusühingud, seltsingud kui ka kohalikud omavalitsusüksused. Kokku kiitis PRIA 2009.a. heaks 121 ettevõtjate, 39 sihtasutuste, 537 mittetulundusühingute, 7 seltsingute ja 82 kohalike omavalitsusüksuste poolt esitatud projektitaotlust.

Ettevõtjate poolt esitatud taotluste analüüsimisel selgus, et kõige rohkem on projektitaotlusi esitanud osaühingud (95 taotlust - see on 79% ettevõtjate poolt esitatud taotluste arvust), järgnevad füüsilisest isikust ettevõtjad (20 taotlust, mis on 17%), siis aktsiaseltsid (5 taotlust - see on 4%) ja taotluse on esitanud ka üks tulundusühistu.

Ettevõtjad on toetust taotlenud näiteks turundus- ja äriplaanide väljatöötamiseks, tootmis- ja teenindushoonete rekonstrueerimiseks, ehitamiseks ja sisustamiseks, samuti tootmisseadmete ostmiseks. Heakskiidetud taotluste seas on näiteks maapoe põranda ja jahutusleti uuendamine, sõiduautode diagnostikaseadme ostmine, massaažiaparaadi ja soolakambri ostmine, apteegimaja rekonstrueerimine, õmblus- ja tikkimistöökoja sisustamine, puiduhakkuri ostmine, väikese lihatööstuse seadmete ostmine, kaardimakse valmidusega sidemooduli ostmine ja palju muud väikeettevõtluse arenguks vajalikku.

« Tagasi

Viimati muudetud: 04.02.2019