INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustiku büroo nädala infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse igal teisipäeval, suveperioodil üle nädala, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. 2015. a alguse seisuga on saajate nimekirjas pea 1100 e-posti aadressi. VÕRGUKIRJAS kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku tegevusi, Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

VÕRGUKIRJA toimetavad: Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaeluvõrgustiku büroost. Kui soovite nädalakirja saada oma e-postkasti, saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee.

Ilmumise kuupäev: 2010-11-30
Nr: 74
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1213&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Temaatilised töögrupid
Kirjatüki pealkiri: Metsade multifunktsionaalsus
Kirjatüki autor: Maaeluvõrgustik, autor Reve Lambur
Kirjatüki veebiaadress: http://maainfo.ee/index.php?article_id=1211&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Metsade multifunktsionaalsus
Euroopa maaelu arengu võrgustiku tegevused hõlmavad ka liikmesriikide maaeluvõrgustike temaatilisi algatusi. Itaalia maaeluvõrgustik on algatanud metsanduse teemalise arutelugrupi, kuhu kuuluvad näiteks Austria, Belgia (Vallooni), Saksamaa, Hispaania, Soome, Itaalia ja Rootsi esindajad.

Eesti maaeluvõrgustik on kaasanud Euroopa maaelu arengu võrgustiku korraldatud metsandusega seotud seminaridele Eesti Erametsaliidu ja Põllumajandusministeeriumi esindajaid.

Metsanduse teema on oluline ka Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi (aastatel 2014 - 2020) ettevalmistamiseks - kas ja kui palju metsandusega seonduvat tuleks toetada ühise põllumajanduspoliitika kaudu?

Märtsis 2010 toimus riiklike maaeluvõrgustike 8. töökohtumine, kus eraldi oli koos ka metsanduse töögrupp. Töögrupis osales Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa.

Ando Eelmaa: "Metsandussektor annab olulise panuse paljude liikmesriikide maamajandusele. Liikmesriikide vahel esinevad märkimisväärsed erinevused, nagu metsade ulatus, omandiõiguse tüübid (avalik vs era), suuruse ja struktuuri säilitamine, tootlikkus ja tegevuste mitmekesistamine.

Metsanduse temaatilises algatuses osalejad peavad algseks eesmärgiks jagada teadmisi ja kogemusi selleks, et tõhustada maaelu arengu programmide metsandusega seotud meetmete rakendamist ja soodustada riiklike ja Euroopa metsanduse programmide, poliitikate ja strateegiate arengut.

Käesoleval Euroopa Liidu eelarveperioodil (aastad 2007 - 2013) on maaelu arengu programmide raames kasutusel 8 spetsiaalset metsandusmeedet: 1 esimeses ja 7 teises sambas.

Meetmete rakendamise ulatus ja maht on liikmeriigiti väga erinev. Arenenud metsatööstusega ja tasuva metsamajandusega riikides on metsandusmeetmetele oluliselt vähem tähelepanu pööratud, kui näiteks Vahemere äärsetes riikides, kus metsade majandamisega on suuri probleeme, samuti on seal metsakahjustusi väga palju. Lisaks on 12 meedet 1. ja 2. teljes, mis on suuremal või vähemal määral metsandusega seotud. Vanad liikmesriigid on panustanud palju enam mittetootlikele investeeringutele, kui uued. Samade eesmärkide saavutamiseks on liikmesriigiti kasutatud väga erinevaid meetmeid."

« Tagasi

Viimati muudetud: 04.02.2019