INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2011-03-15
Nr: 87
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1415&page=3265&action=article&
Teema: Euroopa Leader
Alateema: Leader
Kirjatüki pealkiri: Leader - kuidas edasi?
Kirjatüki autor: Maaeluvõrgustik, Ave Bremse
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1414&page=3452&action=article&
VIDEO: JAH
Video veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1414&page=3452&action=article&
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Leader - kuidas edasi?

9. märtsil toimus Põllumajandusministeeriumi saalis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku alane seminar - ÜPP pärast 2013, kus arutluse all oli Leaderi tuleviku visioonid. Päeva esimeses osas oli terve rida ettekandeid Põllumajandusministeeriumilt, Maaülikoolilt, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Külaliikumine "Kodukant", Eesti Leader Foorum, väliskülalised Leedust ja Euroopa Maaelu Arengu Leader Assotsiatsioonist (ELARD).

Päeva teisel poolel toimus arutlusring Leader tuleviku teemadel millest võtsid osa: Petri Rinne - ELARDi president, Lina Gumbreviciene - Leedu Leader ja Põllumajanduse Koolitusmetodoloogia Keskuse direktor, Siim Tiidemann - Põllumajandusministeeriumi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja, Silva Anspal - Leader tegevusgruppide esindaja, Roomet Sõrmus - EPKK juhatuse esimees, Katrin Uudeküll - Liikumine Kodukant juhatuse liige. Arutelu juhtis Ave Bremse maaeluvõrgustikust.

Siinkohal on kokku pandud kuue arutlusringis osaleja ja saalist tulnud kommentaaride kokkuvõte teemade kaupa:

Esimene arutluseteema - Leader minevik ja olevik

Mis teeb Leaderi eriliseks?
Eriliseks teeb Leaderi see, et inimesed kohalikul tasandil teevad otsuseid ja toimub kolme sektori koostöö. Kohalikke küsimusi otsustatakse kohalikul tasandil. Kolme sektori jõud kokku pannes on pädevused ühendatud. Rõhutada tuleb sellist olulist aspekti nagu detsentraliseerimine ehk otsuste minek kohtadele. Kohaliku tegevusgrupil on võimalus läheneda piirkonna teemadele integreeritult.

Mida meil ei oleks maapiirkonnas kui poleks Leaderit käivitatud?
Meil ei oleks sellist kontaktide võrgustikku - piirkondlikke ja sektorivahelisi. Poleks Eestis ligi 3000 projekti, mis tänaseks on juba tehtud. Poleks seda hulka raha, mida kohalik tegevusgrupp oma piirkonnas kasutab teenuste ostmiseks ja ka 26 korrutada X konkurentsivõimelist töökohta, mis on loodud tegevusgruppide juurde. Meil ei oleks sedavõrd hästi defineeritud kohalikud vajadused. Võrgustumine poleks nii hea. Teadlikkuse tõus meie maapiirkondade vajadustest. Sellist meie-tunnet, poleks sellist ühtset ja valla piiridest laiemat visiooni ja kava. Strateegia loomise raamas läbimõtestatud arengukavad lähiaastateks. Meil ei oleks seda suutlikkust mis meil tänaseks on. On kasvanud piirkonna identiteet. Tekkinud paralleelne demokraatia lisaks omavalitsustele. Maainimeste oskused on tõusnud osalemaks otsustuse protsessis. Maainimeste hääl ei oleks nii kuuldav.

« Tagasi

Viimati muudetud: 19.09.2019