INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2011-07-05
Nr: 101
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1662&page=3265&action=article&
Teema: Euroopa Leader
Alateema: Rahvusvaheline koostöö
Kirjatüki pealkiri: Ehitame sildu rahvusvahelise koostöö arendamiseks
Kirjatüki autor: Maaeluvõrgustik, autor Helene Kõiv
Kirjatüki veebiaadress: http://maainfo.ee/index.php?article_id=1658&page=3452&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Ehitame sildu rahvusvahelise koostöö arendamiseks


Juunikuu lõpus, täpsemalt 22. juunil toimus Lõuna-Leedus, Druskininkai linnas konverents - "Ehitame sildu rahvusvahelise koostöö arendamiseks", mille peateemaks oli rahvusvaheline koostöö, selle tõhustamise meetodid ja takistused.

Konverentsist osavõtjaid oli umbes 140, 8 erinevast riigist - Eestist, Leedust, Lätist, Moldovast, Rootsist, Ungarist, Belgiast ja Poolast.

Leader-hetkeseisu ja rahvusvahelise koostöö alaseid ettekandeid tehti Eesti, Leedu, Poola, Rootsi ja Soome esindajate poolt ning samuti tegid ettekande Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkti ja Euroopa Leader tegevusgruppide ühenduse esindajad.

Leedus on koostööprojektid startinud

Konverents juhatati sisse Leedu Põllumajandusministeeriumi esindaja Ilona Sadovskaite ettekandega, milles tutvustati Leedu Leader tegevusgruppide rahvusvahelise koostöö arengut ja hetkeseisu. Leedus on hetkel toetust saanud üks koostööprojekt Poolaga, milleks on käsitöö laager lastele, kes soovivad õppida üksteise rahvakultuuri ja käsitööd. Rakendamisjärgus on veel 4 rahvusvahelist koostööprojekti. Nimelt on Leedu LAG-de vahel suuline kokkulepe, et iga tegevusgrupp rakendaks vähemalt ühe kohaliku tasandi koostööprojekti ning vähemalt ühe rahvusvahelise koostööprojekti.

Leader koostööprojektid Euroopas

Konverentsi järgmine esineja oli Euroopa Komisjoni DG AGRI esindaja Györgi Mudri, kes rääkis Leader-i olevikust ja tulevikust. Antud ettekandes mainiti ära positiivses noodis see, et EL riikide rahvusvahelise koostöö eelarved on igal perioodil tunduvalt mahukamad ja jätkavad kasvamist. Samuti tutvustati antud valdkonnas ettetulevaid raskusi, milleks oli näiteks vähene läbipaistvus reeglites ja määratlustes, vähene võimekuse kasv eri tasanditel ning on suurem vajadus LAG-de (strateegia) monitooringuks ja hindamiseks. Ettekanne rõhutas ka seda, et korraldus- ja makseasutuste vahel peaks olema suurem side ja valmidus teha koostööd.

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020