INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2012-05-08
Nr: 138
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=2325&page=3265&action=article&
Teema: Eesti Leader
Alateema: Leader
Kirjatüki pealkiri: Ise otsustamise rõõm
Kirjatüki autor: Vivia Aunapuu-Lents
Organisatsioon: Põllumajandusministeerium
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=2324&page=3452&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Üleriigiliselt administreeritavate rahastusmehhanismide kõrval on alates 2008 aastast Eesti maapiirkondades võimalik esitada kohalikuks arenguks oluliste projektide rahastamistaotlusi ka oma piirkonnas tegutsevatele kohalikele tegevusgruppidele. Sellist lähenemist kutsutakse Euroopa tasandil Leader - lähenemiseks ning seda rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist. Eestis maapiirkondades tegutseb 26 kohalikku tegevusgruppi, kelle tegevuspiirkonnad kokku katavad peaaegu 100%-iliselt Eesti pindala.

Iga kohalik tegevusgrupp on erinev, olles just selle piirkonna aktiivsete inimeste nägu. Kohalike tegevusgruppide liikmete arv küünib 1700ni, koosnedes nii kohalike omavalitsuste, ettevõtjate kui kolmanda sektori organisatsioonide esindajatest. Tegevusgrupid kui piirkonna arengule suunatud vabatahtlikud koostööorganisatsioonid koondavad oma piirkonnas tegutsevaid erinevaid osapooli panustades kõikide sektorite koostööle. Keskmiselt suudavad Leaderi tegevusgrupid haarata 4-5% oma tegevuspiirkonna majandusüksustest ning iga 1000 elaniku kohta on üks Leader tegevusgruppi liikmeskonda kuuluv organisatsioon. Kuid üheks Leaderi omapäraks on see, et ametiasutused ei tohi otsustamisel domineerida teiste sektorite üle.

Üheks Leaderi põhimõtteks on ka see, et kohalik tegevusgrupp peab olema avatud kõikidele uutele liikmetele. Seega peaksid kõik need, kes on kohaliku tegevusgrupi tegemistest huvitatud võtma ühendust oma piirkonnas tegutseva kohaliku tegevusgrupiga. Käesoleval hetkel Eesti kohalikud tegevusgrupid tegutsevad ühise võrgustikuna - Eesti Leader Foorumina ja 2011. aasta lõpus ühineti ametlikult rahvusvahelise ühendusega Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks (ELARD). Selle organisatsiooni kaudu on Eesti kohalikel tegevusgruppidel suuremad võimalused panustada Leaderi arengusse Euroopa tasandil.

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020