INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustiku büroo nädala infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse igal teisipäeval, suveperioodil üle nädala, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. 2015. a alguse seisuga on saajate nimekirjas pea 1100 e-posti aadressi. VÕRGUKIRJAS kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku tegevusi, Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

VÕRGUKIRJA toimetavad: Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaeluvõrgustiku büroost. Kui soovite nädalakirja saada oma e-postkasti, saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee.

Ilmumise kuupäev: 2013-03-26
Nr: 176
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=3039&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Põllumajandus
Kirjatüki pealkiri: Põllumajanduslik keskkonnatoetus jätkub ka järgmisel programmiperioodil
Kirjatüki autor: Olav Kreen ja Reve Lambur
Organisatsioon: EPKK teraviljatoimkonna esimees; Maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=3034&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Ettevalmistused Eestis

Veidi enam kui kuu aja pärast algab pindalatoetuste taotluste vastuvõtt, sealhulgas ka Eesti maaelu arengukava 2007-2013 põllumajandusliku keskkonnatoetuste taotluste vastuvõtt. Põllumajanduslik keskkonnatoetus jätkub ka järgmisel programmiperioodil (2014-2020).

Eesti rakendas maaelu arengukava kaudu põllumajanduslikku keskkonnatoetust esmakordselt 2004. aastal. 2012. a taotles ligikaudu 4200 taotlejat ligikaudu 555 000 hektarile ja üle 3000 looma kohta summas ligikaudu 38,3 miljonit eurot.

Järgmise perioodi põllumajandusliku keskkonna- ja kliimameetmete ettevalmistamiseks loodi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnatoetuste töögrupi alla viis temaatilist töögruppi: põhitoetuse, mulla ja vee töögrupp, keskkonnasõbraliku aianduse töögrupp, elurikkuse töögrupp, kohalikku sorti taimede töögrupp ja ohustatud tõugude töögrupp. Kokku toimus 28 koosolekut, lisaks veel arutelud kitsamas ringis. Töögruppide töö tulemusel valminud meetmeid esitleti viimasel MAK 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni istungil 12. märtsil.

Teavitus Euroopa Liidu tasandil

Ka Euroopa tasandil käib pidev töö teavitamise ja praktikate vahetamise osas. Aastatel 2011-2012 käis koos Euroopa maaelu arengu võrgustiku keskkonnateenuste teemaline fookusgrupp, mille töö tulemusena anti välja hulk soovitusi põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmete kujundamiseks ja rakendamiseks maaelu arengu programmides.

« Tagasi

Viimati muudetud: 04.02.2019