INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2014-03-11
Nr: 218
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=3797&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Ühistegevus
Kirjatüki pealkiri: Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) mõttekoda "Innovatsioon biomajanduses"
Kirjatüki autor: Konstantin Mihhejev
Organisatsioon: Maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://maainfo.ee/index.php?article_id=3790&page=3671&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Veebruari viimasel päeval toimus Jänedal, Maamajanduse Infokeskuses viimane mõttekoda Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) mõttekodade sarjast. Mõttekojad on toimunud mahepõllumajanduse, loomakasvatuse, piimanduse ja taimekasvatuse valdkonnas. Viimase EIP mõttekoja "Innovatsioon biomajanduses" eesmärgiks oli eelkõige kaardistada antud valdkonnas probleemid ja kitsaskohad ning leida ühishuvi, mida läbi EIP töörühma tegevuskava lahendada.

Ürituste üldiseks eesmärgiks oli Eesti maaelu arengukava 2014-2020 koostöö-meetme EIP tegevuste rakendamise ettevalmistamine ning neid on korraldanud Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös Põllumajandusministeeriumiga.

Kaire Kasearu, Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna EIP meetme peaspetsialist: "Euroopa innovatsioonipartnerlus on uus meede uuel perioodil, mis on liikmesriikidele soovituslik ning mida ka Eesti planeerib rakendada. Oleme püüdnud erinevate sektorite esindajate informeeritust käesoleva mõttekodade sarjaga laiendada. Tänase mõttekoja läbiv idee oleks eelkõige koostöö arendamine, et inimesed saaksid suhelda, oma mõtteid/kontakte jagada. Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühma peamine eesmärk on edendada innovatsiooni põllumajanduse, toidutootmise ja töötlemise sektorites, mille kaudu saavutab vähemaga rohkem ja on kooskõlas keskkonnaga". ETTEKANNE

Ideekavandite esindajate kitsaskohtade kaardistamine tarneahelas

"Innovatsioon biomajanduses: Inimene jalgrattal, liikumine ja Cargo" – Kristjan Sisa, Hawaii Express ETTEKANNE

"Rakvere Tark Maja ja regionaalne innovatsioonipartnerlus" - Andres Jaadla, Rakvere targa maja kompetentsikeskus ETTEKANNE

"Biolagunevate jääkide väärindamise EIP ideekavand" - Peep Pitk, Tallinna Tehnikaülikool ETTEKANNE

"EIP ideekavand "Põllumajanduslikust biomassist biosöe ja energia koostootmine" - Henn Raave, Eesti Maaülikool ETTEKANNE

"Propolis ja VitaNor – uuenduslikud preparaadid" – Aarne Toomsalu, Libertas Instituut ETTEKANNE

"Ülevaade Eesti leiutistest" – Leo Siemann, Libertas Instituut ETTEKANNE

"Biomajanduse teemaline projektiidee" – Mercedes Merimaa, Pärnu lahe partnerluskogu ETTEKANNE

"Visioon innovatsiooni aktiveerimisest bioenergia kasutuselevõtu laiendamisest Eestis" - Leo Saluste, Eesti biogaasi assotsiatsioon ETTEKANNE

"Horisont 2020 – jalgratta taasleiutamise võimalused" - Argo Soon, Eesti Teadusagentuur ETTEKANNE

MÕTTEKOJA ARUTELUDE KÄIK:

1. Millised on kitsaskohad/uuendused, millega EIP peaks tegelema, lisaks esitatutele?

arutelu tulemused

Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja: "EIP töörühma tegevuse üheks oluliseks eesmärgiks on koostöö, mille peamine eesmärk on saavutada kasu kogu sektorile. Lähiajal ehk kahe nädala jooksul me koostame lühi-küsimustiku ja saadame kõigile, kes meil hetkel EIP-nimekirjades, st kõik keda on kaasatud infopäevadele, mõttekodadesse ning kes on aruteludes osalenud. Küsimustik on vajalik selleks, et me saaksime täpsustada, millised EIP initsiatiivid on tekkimas. Peale seda kui selguvad potentsiaalsed EIP töörühmad, on kavas korraldada spetsiifilisemad kohtumised, mille käigus meetme rakendamise tehnilisi küsimusi."

Registreerunute nimekiri

Täiendav info:

Euroopa Komisjoni inglise keelne ajakiri "Teadus ja innovatsioon" - BIOMAJANDUS
"Taastuvenergia 2013" (RenewableS 2013 GLOBAL STATUS REPORT) aruanne
Artikkel "Eesti „Nokia“ ehk Kilpla projekt" Johannes Valk, agronoom-ökonomist
Artikkel "Energiatalgud, kalkulatsioon metsa energeetilise ressursi osas Johannes Valk
Artikkel "Metsa majandamisest" Johannes Valk

Toimunud seminarid:

11.06.2013 - Euroopa innovatsioonipartnerluse teemaline seminar (1/2013)
15.10.2013 - Põllumajanduse innovatsioonipartnerluse seminar (2/2013)
14.12.2013 - Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP) mõttekoda "Mahepõllumajandus"
04.02.2014 - Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP) mõttekoda "Innovatsioon loomakasvatuses"
10.02.2014 - Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP) mõttekoda "Innovatsioon piimanduses"
14.02.2014 - Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP) mõttekoda "Innovatsioon biomajanduses"

« Tagasi

Viimati muudetud: 19.09.2019