INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustiku büroo nädala infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse igal teisipäeval, suveperioodil üle nädala, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. 2015. a alguse seisuga on saajate nimekirjas pea 1100 e-posti aadressi. VÕRGUKIRJAS kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku tegevusi, Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

VÕRGUKIRJA toimetavad: Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaeluvõrgustiku büroost. Kui soovite nädalakirja saada oma e-postkasti, saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee.

Ilmumise kuupäev: 2016-05-31
Nr: 318
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5685&page=3265&action=article&
Teema: Euroopa Leader
Alateema: Rahvusvaheline koostöö
Kirjatüki pealkiri: Makedoonia LEADER - tänaseks tegutseb juba 12 algatusgruppi!
Kirjatüki autor: Kristine Hindriks ja Krista Kõiv
Organisatsioon: Maaeluministeerium ja maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5684&page=3265&action=article&
Piltide veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?p=20001&page=3538&action=pic&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Makedoonia LEADER initsiatiivgrupid on ootevalmis, et taotleda LEADER kohaliku tegevusgrupi staatust, arendada oma piirkonda ja teha koostööprojekte!

Tänaseks on loodud juba 12 initsiatiivgruppi. Valminud on esimesed strateegiad või tegevusplaanid.

LEADER meetme ettevalmistus algas Makedoonia maaeluvõrgustiku eestvedamisel juba aastal 2010.

Tegevuste elluviimiseks on Makedoonia maaeluvõrgustik saanud abi USAID ja SIDA toetusprogrammidest. Mitmete projektide abil on kokku toodud erinevad osapooled.

Protsess on olnud tulemuslik ning hetkeseisuga on piirkondades koondunud juba vajalik hulk organisatsioone ja ettevõtteid, mis annab piisava aluse kvaliteetse LEADER programmi rakendamiseks.

Mai lõpus toimunud Euroopa LEADER ühenduse maaelu arenguks (ELARD) koostöövisiidi delegatsiooni koosseisus Makedooniasse osalesid lisaks ELARDi presidendile Kristiina Tammetsile ka Kristine Hindriks, Maaeluministeeriumi kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroost ja Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja innovatsiooni osakonnast.

LEADER meetme hetkeseis Makedoonias

Kohtumise kahel päeval toimusid seminarid, mille käigus tutvustati vastastikku LEADER meetme rakendamise hetkeseisu ja kogemust. Kristiina Tammets tutvustas ELARDi ülesandeid ja tegevusi.

„Algatusgruppidel tuleb ära oodata LEADER meetme akrediteering“ selgitas Biljana Kostovska, Makedoonia põllu- ja metsa- ja veemajanduse ministeeriumi IPARDi üksusest. „Meetme käivitamise protsess võtab aega 1,5-2 aastat.“

LEADER meede rakendatakse Euroopa Liidu IPARD 2014-2020 programmi raames. Juulis läheb meede ministeeriumi sisesele kooskõlastamisele ning seejärel jätkub akrediteerimise protsess. Järgnevalt saadetakse meetmeleht Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile (DG AGRI-le) heakskiidu saamiseks.

„Sellel ajaperioodil peavad olemasolevad initsiatiivgrupid tegutsema finantsilises vaakumis. Ei ole rahalist katet jooksevkuludele ega elavdamiskuludele!“ muretses Makedoonia maaeluvõrgustiku juht Petar Gjorgievski. „Otsime koos võimalusi, et algatusgruppide tegutsemisindu säilitada!“

Makedoonia initsiatiivrühmad sooviks koostööd teiste riikide tegevusgruppidega!

Seda tõestasid kohtumised initsiatiivgruppide eestvedajate ja liikmetega.

Algatusgrupp „Glasot na seloto“ tutvustas ühe oma liikme tegevusi. Tegemist on osaliselt sotsiaalse ettevõtlusega tegeleva väikeettevõttega, mis toodab vanapaberist munareste jm pakendeid. Tööd saab 20 inimest, töötatakse kolmes vahetuses (24 tundi). Seadmed soetati Rootsist.

Toormaterjaliks kasutatava vanapaberi toovad väikese tasu eest kohalikud elanikud. Ka sotsiaalabi saavad elanikud toovad vanapaberit.

Raha, mis vanapaberi eest saadakse on väike, samas on see tööta inimesele siiski pisikeseks abiks. Juhul kui seda väikest tulu aga näidata, jääb inimene ilma sotsiaaltoetusest.

„Ettevõte ei ole toetusi saanud, samas näiteks meie konkurent naaberriigis Horvaatias, on sellise sotsiaalse ettevõtte tegevustele toetust saanud!“ räägib ettevõtte omanik. „Loodame väga LEADERi peale, et tulevikus oleks võimalus sellelaadilist tegevust ja väikeettevõtlust toetada.“

Kirde-Horvaatias, Staro Nagoricane`s toimus kohtumine initsiatiivgrupi „ABER 2015“ liikmetega. Vallavanema sõnul on väljaränne piirkonnast peatunud ja inimesed hakkavad tagasi tulema. Esialgu tullakse suvekodudesse, kuid oma mõju avaldavad ka riigipoolsed põllumajandustoetused.
Piirkond on tugevalt võtnud suuna just turismi edendamise poole. „Selleks aga tuleb korda teha vajalik taristu: juurdepääsuteed ja majutus- ja toitlustusvõimalused“ rääkis vallavanem. „Piirkonda püütakse meelitada investoreid ning see on ka õnnestunud!“

Majutuse osas soovitakse arendada kodumajutuste võrgustikku, et pakkuda turistidele ehedat elamust Makedoonia maaelust ning traditsioonilist toitu. Selliste maapiirkonna turismivõrgustike loomise ja koostöö arendamise osas oleks Eesti LEADER tegevusgruppide kogemus kindlasti Makedoonia tegevusgruppidele abiks.

Algatusgrupi „Belasica-Ograzden“ ning Gevgelija, Valandovo, Dojran ja Bogdanci kohalike omavalitusüksuste algatusgruppide liikmetega kohtumisel eristus samuti selgelt soov ühiselt turismi edendamisele panustada.

Näitena toodi Gabrovos asuva kosk, mille vaatamisväärusena esiletoomiseks on rajatud regionaaltoetuste abil juurdepääsutee ja vaatepaviljonid. Piirkonnas on teisigi kauneid loodusväärtusi, kuid puudulik infrastruktuur raskendab nende külastamist.

Talurestoranide teema oli taas päevakorral.

Võimalik oli külastada ühe mahetootja kodurestorani, kus külalistel oli lisaks pakutavale toidule võimalus ise noppida kiivisid, kirsse, õunu, ploome, pirne, viinamarju, pähkleid, maasikaid, vaarikaid jt, mis aias parajasti valminud olid.

Ettevõtja klientuuriks on peamiselt mägironijad/matkajad ning turismigrupid Hollandist.

Makedoonias on palju väärtuslikku põhjavett. Mis kõikides külastatud piirkondades silma jäi oli see, et iga piirkond on lasknud välja selgitada oma põhjavee mineraalide sisalduse, villib põhjavee pudelitesse ning müüb seda. Kas see oleks võimalus Eestilegi, kas see võiks olla näiteks üheks koostööprojekti teemaks?

Makedoonia maaelu on visuaalis heal järjel!

Põhiline Makedoonia põllumajandustoodangu ekspordiartikkel on värske puu- ja köögivili. Arutelude käigus räägiti kliimasoojenemist palju rohkem kui Eestis.

„Päikese intensiivsus on suurenenud!“ kirjeldas olukorda maaeluvõrgustiku esindaja. „Viljad kõrbevad ilma katmata ära!“ Osades piirkondades on juba rajatud suured katmikalad, mis aitavad taimi päiksekiirguse eest kaitsta. Puuvilju pritsitakse kaitseks ökoloogilise lahusega ja võetakse ette muidki samme, et uue olukorraga kohaneda.

Veise- ja lambakasvatust on tabanud uus sääskede poolt levitatav tõbi - lammaste katarraalne palavik, mis on tavaliselt tüüpiline Aafrikas.

Makedoonia algatusgrupid ootavad tegevuste algust

Vaatamata sellele, et hetkeseisuga pole Makedoonias veel IPARD 2014-2020 raames ametlikult LEADER tegevusgrupid kinnitatud, kuid loodud on algatusgrupid, mis on väga avatud koostööle! Koostööhuvi oleks ka Eesti tegevusgruppidega.

Makedoonia IPARD 2014-2020 LEADER meetme põhitingimused ja tegevused:

tegevusgrupi piirkonnas peab elama vähemalt 25 000 elanikku;
LEADER tegevusgruppi peab kuuluma vähemalt kaks kohalikku omavalitsusüksust;
üheks tegevusgrupi hindamiskriteeriumiks on kohaliku tegevusgrupi suurus - mida suurem on tegevusgrupp, seda rohkem saab hindepunkte;
LEADER meetme raames hakatakse toetama oskuste omandamist, tegevusgrupi jooksvaid kulusid, pilootprojektide elluviimist ja koostööd.

Makedoonia on pindalalt kaks korda väiksem riik kui Eesti. Elanike arv on 2 miljonit. Maapiirkondades elab umbes 1/3 rahvastikust. Riik jaguneb 80 kohalikuks omavalitsuseks, millest 23 omavalitsust on maaomavalitsused (piirkonnas puuduvad linnad).

« Tagasi

Viimati muudetud: 04.02.2019