INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2016-09-13
Nr: 326
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5830&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Maaelupoliitika
Kirjatüki pealkiri: Kõrgetasemeline ajurünnak maaelu tuleviku 2020+ sihtide seadmiseks Iirimaal
Kirjatüki autor: Maaeluvõrgustik
Organisatsioon: Maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5829&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Septembri alguses, 5.-6. septembril 2016, kogunesid Iirimaal, Cork`is üle 330 maaelu arenguga seotud organisatsioonide esindaja, et panustada ühiselt maaelu tuleviku aruteludesse.Kohal oli nii põllumeeste kui ka teiste maaettevõtjate esindajad, nõuande- ja arenguorganisatsioonide, teadlaste ning LEADER tegevusgruppide inimesed, maaeluvõrgustike esindajad, liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni ametkondadest jt maaelu arenguga seotud organisatsioonide esindajad.

Kuidas maaelu elujõulisust säilitada ja taastada, selleks ragistati aju neljas töögrupis:

Tööhõive, kasv ja investeeringud põllumajandusetoidu tarneahelasse ja laiemasse maamajandusse

Maapiirkonna keskkond, kliima ja veemajandus

Innovatsiooni kujundamine vastavalt talunike vajadustele

Maapiirkonna elujõud

Konverentsi töögruppides kirjeldati esimeses järjekorras iga teema kohta arenguvõimalusi, seejärel toodi välja peamised takistused ja põhilised mõjutajad ning viimaseks arutati selle üle, kuidas võiks edasi minna.

Konverentsi osalejate arutelude ja ettepanekute baasil pandi kokku tuleviku arengute suhtes väga oluline dokument - deklaratsioon "Parem elu maapiirkondades" ehk CORK 2.0 deklaratsioon. Maaeluvõrgustiku üksus on selle tänaseks tõlkinud ka eesti keelde.Eelnevad analoogsed konverentsid, mis on olnud samuti väga olulised Euroopa maaelu arengu poliitika kujunemisel:

1996.a Iirimaal, Cork`is toimunud konverentsi järelduste (CORK`i deklaratsioon) alusel tugevdati olemasolevaid struktuurimeetmeid, eelkõige põllumajanduslike keskkonnameetmeid uue maaelu arengu poliitika raames. Toimus oluline Ühise põllumajanduspoliitika reform - Ühise põllumajanduspoliitika II samba rakendamine. Eestis rakendati seda „Maaelu arengukava 2004-2006“ kaudu.
2003.a Austrias, Salzburgis arutati Euroopa Komisjoni initsiatiivil ühenduse maapiirkondade arengu poliitika tulevik üle Euroopa Liidu laienemise perspektiivis. Tulemuseks oli 3-teljelised ja horisontaalse LEADER-teljega maaelu arengukavad. Eestis „Eesti maaelu arengukava 2007-2013“. Meenutuseks: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus „Ühtse põllumajanduspoliitika teine sammas: maapiirkondade arengu poliitika kohandamise perspektiivid“.
2008.a Küprosel, Limassolil maaelu arengu konverentsil arutati maaelu arengu poliitika tulevikku ühise põllumajanduspoliitika reformiettepanekute valguses. Tulemuseks oli 6 prioriteediga maaelu arengukavad ja multifondiline LEADER-lähenemine. Eestis „Eesti maaelu arengukava 2014-2020“. Küprose konverentsi päevakava meie veebil - maainfo.ee/index.php?id=1492&page=3394&.

LISAINFO:

Cork 2.0 deklaratsioon 2016 "Parem elu maapiirkondades" eesti keeles ja inglise keeles

Maaeluvõrgustiku üksuse fotod konverentsist - maainfo.ee/index.php?b=727&page=3538&action=pic_list&

Ettekanded jm info konverentsi ametlikul veebilehel - ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en.htm

Video - www.youtube.com/watch?v=Dg_WLtfvuDI&feature=youtu.be

« Tagasi

Viimati muudetud: 19.09.2019