INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustiku büroo nädala infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse igal teisipäeval, suveperioodil üle nädala, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. 2015. a alguse seisuga on saajate nimekirjas pea 1100 e-posti aadressi. VÕRGUKIRJAS kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku tegevusi, Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

VÕRGUKIRJA toimetavad: Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaeluvõrgustiku büroost. Kui soovite nädalakirja saada oma e-postkasti, saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee.

Ilmumise kuupäev: 2018-01-27
Nr: 386
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6583&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: ÜPP tulevik
Kirjatüki pealkiri: Avalda oma arvamust ELi fondide kohta ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ja maaelu arengu programmide tulemuste osas!
Kirjatüki autor: Maaeluvõrgustik
Organisatsioon: Maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6581&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Euroopa Komisjon uurib poliitika ja õigusaktide väljatöötamsel regulaarselt, millised on kodanike ja sidusrühmade seisukohad.

Seekord kutsutakse EL kodanikke ja organisatsioone avaldama arvamust avalikes konsultatsioonides, mis puudutavad erinevaid EL fonde. Konsultatsioonide tulemused on olulised uue perioodi finantsraamistiku kujundamisel.

10. jaanuarist kuni 8. märtsini toimub avalik konsultatsioon ELi fondide kohta ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas.

Konsultatsioonis saavad osaleda kõik ühtekuuluvuspoliitikast huvitatud kodanikud ja huvirühmad, sh ELi programmidest ja fondidest toetuste saajad, nagu riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, valitsustevahelised ja valitsusvälised organisatsioonid, akadeemilised institutsioonid, kodanikuühiskond ja ettevõtjad.

Avalda oma arvamust ja täida küsimustik SIIN

22. jaanuarist kuni 20 aprillini toimub avalik konsultatsioon aastaid 2007-2013 hõlmavate maaelu arengu programmide tulemuste kohta.

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik kodanikud ja organisatsioonid. Eelkõige oodatakse vastuseid järgmistelt maaelu arengu programmidest toetuse saajatelt: põllumajandustootjad, töötlejad, jaemüüjad, hulgimüüjad, maapiirkondade elanikud, riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused, ettevõtlusorganisatsioonid (nt erialaliidud, kaubanduskojad jne), vabaühendused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, muud ametiasutused.

Avalda oma arvamust ja täida küsimustik SIIN

Konsultatsioonide eesmärkidest

Konsultatsiooniperioodi lõppedes teeb komisjon vastustest kokkuvõtte. Kõigi vastuseid võetakse arvesse ulatuslikes ettepanekutes 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku ja finantsprogrammide järgmise põlvkonna kohta.

Maaelu arengu programmide teemalise konsultatsiooni tulemusi kasutatakse hindamisjärelduste koostamiseks, mille alusel valmistatakse ette ühine põllumajanduspoliitika 2020. aastale järgnevaks perioodiks.

Komisjon koostab oma ettepanekud selliselt, et EL saaks jõuda tulemusteni kõige olulisemates küsimustes ja valdkondades, kus EL suudab saavutada rohkem kui liikmesriigid omaette. Selleks tuleb hoolega analüüsida nii seda, mis on minevikus hästi korda läinud, kui ka seda, mida saaks edaspidi paremini teha.

Põhieesmärk on koguda kõigi huvitatud poolte seisukohti selle kohta, kuidas igat ELi eelarves olevat eurot kõige otstarbekamalt kasutada. Parandades erinevate toetusprogrammide tulemuslikkust ja tagada avaliku sektori vahendite võimalikult tõhus kasutamine.

Kuidas osaleda?

Avalikus konsultatsioonis osalemiseks tuleb täita veebipõhine küsimustik. Oma seisukoha selgitamiseks saate oma vastuseid täpsustada selleks ettenähtud tekstilahtrites.

Küsimustik on kättesaadav 23 ELi ametlikus keeles. Vastuseid võib esitada kõigis ELi ametlikes keeltes. Küsimustiku täitmiseks kulub ligikaudu 30 minutit.

Avalik konsultatsioon "Aastaid 2007–2013 hõlmavate maaelu arengu programmide tulemused"

Avalik konsultatsioon "ELi fondide ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas"

« Tagasi

Viimati muudetud: 04.02.2019