INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustiku büroo nädala infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse igal teisipäeval, suveperioodil üle nädala, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. 2015. a alguse seisuga on saajate nimekirjas pea 1100 e-posti aadressi. VÕRGUKIRJAS kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku tegevusi, Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

VÕRGUKIRJA toimetavad: Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaeluvõrgustiku büroost. Kui soovite nädalakirja saada oma e-postkasti, saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee.

Ilmumise kuupäev: 2018-04-18
Nr: 389
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6696&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Põllumajandus
Kirjatüki pealkiri: Anname agroturismile hoogu!
Kirjatüki autor: Kerli Ats
Organisatsioon: Eestimaa Talupidajate Keskliit
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6693&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Eestimaa Talupidajate Keskliit alustas sel aastal uue projektiga, milleks on agroturism.

Milleks meile agroturism?

Agroturism täidab olulist tugirolli ning annab lisandväärtust põllumajandusettevõtetele, eriti just väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele.

Agroturism võimaldab luua põllumajandus-ettevõtetel lisaturgu oma toodetele ning samas pakkuda meeldejäävaid kogemusi turistidele, kes nende talusid külastavad.

Agroturism aitab lastel ja noortel luua maaeluga sidet.

Põllumajandusettevõtetel on võimalik agroturismiga tänu turismitoodete ja ka traditsiooniliste põllumajandustoodete lisamüügile tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust.

Põllumajandustootjate jaoks on üheks suurimaks riskiks hindade volatiilsus ning seetõttu on agroturism heaks võimaluseks hajutada erinevate ettevõtlustegevuste vahelisi riske. Agroturism loob head võimalused maapiirkonnas erinevate ettevõtlustegevuste vahelise sünergia loomiseks, ning samas aitab kasvatada põllumajanduse populaarsust läbi turismisektori.

Milline on hetkeseis?

Tänaseks on Eestis juba tegutsemas nii mõnigi agroturismi ettevõte, mis tegutsevad nii alternatiivpõllumajanduse kui ka traditsioonilise põllumajanduse valdkonnas, ning on külalistele aastaringselt avatud.

Nende positiivsete näidete kaudu soovime julgustada ka teisi põllumajandusettevõtteid mitmekesistama oma tegevusi turismi-teenustega.

Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös juhtrühma ja koostööpartneritega on alustanud agroturismi mõiste defineerimist ning sektori arendamist läbi erinevate tegevuste.

Maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 püstitab ühe eesmärgina põllumajandusettevõtja tegevuse mitmekesistamise mittepõllumajandusliku tegevuse suunas. Seega on agroturismi arendamine põllumajandustootmisele turismiteenuse lisamisega äärmiselt oluline, ning kindlasti aitab see kaasa ka põllumajandusettevõtete riskijuhtimise arendamisele.

Üheks kinnituseks, et inimestel on huvi põllumajandusettevõtete vastu, on maaeluministeeriumi poolt korraldatav üle-eestiline avatud talude päev, mis 2018. aastal toimub juba neljandat korda. Maaeluvõrgustiku andmetel osales 2017. aastal ligikaudu 120 000 külastajat.

Agroturismi arendamine praktikas

Tegevuste I etapp

Tausta-uuring:

Juhtgrupi moodustamine. Juhtgrupp, kuhu kuuluvad talunikud/ettevõtted, kes on alustanud või soovivad tegeleda agroturismiga. Lisaks kuulub juhtgruppi ekspert/eksperdid turismindussektorist, kes tunneb/tunnevad turunõudlust ja vajadust.

Sõnastame koos juhtgrupiga agroturismi mõiste ja selle tegevusala.

Agroturismiga kaasnevate kasutegurite määratlemine (Millist lisaväärtust liitunud taluettevõte saab?).

Defineerime, millised talud/ettevõtted kvalifitseeruvad ja millised ei kvalifitseeru agroturismi alla.

Projektile pikemate ja lühemate eesmärkide seadmine.

Esimese perioodi lõpuks on olemas sisend statuudi loomiseks.

Tegevuste II etapp

Statuudi loomine:

Loome statuudi ja sõnastame erinevad klassifikatsioonid.

Kirjeldame, millistele tingimustele peavad vastama agroturismi teenust pakkuvad talud/ettevõtted (Kas ja kui suures mahus tegeletakse tootmisega ja tooraine väärindamisega?).

Milliseid lisateenuseid pakutakse (ekskursioonid, töötoad, seminariruumid, majutus, toitlustus jne.)?

Agroturismi liikmeskonna loomine ja märgi väljatöötamine.

Teise etappi lõpuks on olemas sisend kodulehe loomiseks ja vajalikud materjalid esmase infopäeva korraldamiseks. Teise etapi lõpuks on selgunud ka esmased märgiga liitujad.

Tegevuste III etapp

Visuaalse juhendi loomine nii juba olemasolevatele kui ka uutele liikmetele.

Brändi materjalide tootmine, mis aitavad tutvustada agroturismi nii potentsiaalsetele ettevõtetele kui ka avalikkusele.

Kaasaegse ja informatiivse kodulehe loomine, kust leiab infot nii erinevate liikmete kohta kui ka selle kohta millised talud/ettevõtted saavad antud märgi all agroturismiteenust pakkuda. Veebilehe teiseks eesmärgiks on tutvustada agroturismi ja sellega tegelevaid ettevõtteid potentsiaalsetele klientidele.

Infopäev potentsiaalsetele uutele liikmetele, kus tutvustatakse agroturismi katusmärgiga liitumise kasutegureid.

Kolmanda etappi lõpuks on olemas informatiivne koduleht ja esmased visuaalsed materjalid. Lisaks on toimunud agroturismi ideed ja eesmärki tutvustav infopäev uute liikmete kaasamiseks.

Anna valdkonda ka oma panus!

Selle aasta lõpuks on loodetavasti planeeritud tegevused edukalt lõpule viidud ning esmased tulemused saavutatud.

Eesmärgiks on koondada kõik põllumajandustegevuste kaudu turismi-teenust pakkuvad põllumajandus-ettevõtted ühele kodulehele, mis-läbi oleks potentsiaalsetel külastajatel lihtsam nendeni jõuda.

Lisainformatsiooni tegevuste kohta leiate aadressilt www.taluliit.ee.

Kui olete huvitatud agroturismi projektiga liitumisest, jagage meiega palun oma kontakte Taluliidu kodulehel asuva kontaktivormi kaudu.

LISAINFO:

Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats osaleb Maaeluvõrgustiku partnerina ka Maamessil, reedel 20. aprillil, kell 11-13, mil saab temalt uurida agroturismi teemat puudutava kohta.

Maaeluvõrgustiku asub messil Maaeluministeeriumi haldusala ühisstendil, kus on üheskoos osalemas Maaeluministeerium, PRIA, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Põllumajandusamet, Põllumajandusuuringute Keskus ning Veterinaar- ja Toiduamet. Ühisstend asub messikeskuse C-hallis. Vaata rohkem - maainfo.ee/index.php?

« Tagasi

Viimati muudetud: 04.02.2019