INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2018-09-12
Nr: 411
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: https://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6899&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Ühistegevus
Kirjatüki pealkiri: Koostöös teeme paremini - ühistegevuse pikaajalise programmi tegevused jätkuvad
Kirjatüki autor: Reve Lambur
Organisatsioon: Maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: https://maainfo.ee/index.php?article_id=6898&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Teadmussiirde pikaajalise programmi ühistegevuse tegevusvaldkonna tegevused jätkuvad veel üle kahe aasta. Iga-aastaselt korraldatakse infopäevi, koolitusi, õpiringe, ettevõtete külastusi ning novembris toimub iga-aastane rahvusvaheline konverents. Lisaks antakse välja teabematerjale ja käsiraamatuid.

Tegevused on suunatud nii ühistu juhtidele, nõukogule kui ka liikmetele.

Kõige olulisem on, et iga ühistu saaks aru, kuidas ühistu toimib ja millised on selle toimimise alustalad. Et oma teadmisi selles vallas täiendada, siis toimib programmi raames nii mõndagi.

Sel sügisel toimuvad järgmised üritused:

26.09 infopäev "Ühistu omanik on ühistu liige";
24.10 infopäev "EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuuritoetuste võimalused";
26.10 ettevõtte külastuspäev, külastatakse siidrikoda Põlvamaal;
30.10 infopäev "Ühistegevuse praktilised näited", kus Lätist Edgars Ru˛a annab edasi oma kogemust ühistu juhtimisest;
13.11 täiendkoolitus "Ühistulise koosöö eelised erinevate sektorite vahel";
22.11 toimub Tartus rahvusvaheline konverents "Läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks".

Värske info koolituste ja infopäevade kohta ühistegevuse pikaajalise programmi veebilehel yhistegevus.emu.ee

Programmi raames antakse välja ka erinevaid teabematerjale ja käsiraamatuid. Praeguseks on ilmunud teabematerjal alustavale ühistule.

Selle aasta jooksul on plaanis välja anda järgmised teabematerjalid: "Toodete eksport ja turustamine" ning "Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse". Lisaks ilmub käsiraamat ühistu loomise kohta.

Jätkuvad järgmised koostöö-õpiringid: Viljandi väiketootjate, toidunisu tootjate ning piimandusühistute vahel. Septembri alguses sai kokku programmi nõukogu ning arutluse all oli konsulentide koolitamine. Samuti arutleti võimaluse üle programmi raames osad üritused rohkem suunata konkreetsetele ühistutele, et neist areneksid toimivad-tugevad ühistud.

Tulevikusuunad, unistused

Tulevikutrend toetuste kontekstis on igal juhul tootjaorganisatsioonide suunal, st et järgmisel programmiperioodil on mitmete toetuste eelduseks tootjaorganisatsiooni kuulumine või ongi toetuse saaja vaid tootjaorganisatsioon. Praegu ei ole meie ühistud väga tugevad, võrreldes Lääne-Euroopa ühistutega, sest meie ajalugu selles vallas on väga lühike. Meil on liiga palju väikeseid ühistuid, kuid see ei ole jätkusuutlik. Tulevikutrend on ka ühistuline riskijuhtimine.

Ühistegevuse pikaajalise programmi elluviijate unistus on, et kiiresti saaksid välja töötatud ühistegevuse kompetentsikeskuse toimimise lähtealused, ning saaks alustada sisulise tööga. See võiks kujuneda tugevaks koolituskeskuseks, kust saaksid nõu nii uued kui ka toimivad ühistud. Kompetentsikeskuse üheks ülesandeks oleks muuhulgas uurida, kus me täna oleme, ning kuidas tuua meile üle teiste riikide näiteid.

Oluline on ka nn teaduri töö selles valdkonnas, samuti juriidilised teemad, finantsteemad jt teenused, mida saab pakkuda. Lisaks luuakse uusi teadmisi. Kompetentsikeskuse vajadus lühidalt - koondada teadmist ja praktilist kogemust, et ühistud ei peaks ise oma vigadest õppima.
Ühistegevuse pikaajalist programmi viivad ellu Eesti Maaülikool, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumeeste Ühistu KEVILI ning MTÜ KEVILI Koolitused.

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020