INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustiku büroo nädala infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse igal teisipäeval, suveperioodil üle nädala, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. 2015. a alguse seisuga on saajate nimekirjas pea 1100 e-posti aadressi. VÕRGUKIRJAS kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku tegevusi, Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

VÕRGUKIRJA toimetavad: Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaeluvõrgustiku büroost. Kui soovite nädalakirja saada oma e-postkasti, saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee.

Ilmumise kuupäev: 2009-05-12
Nr: 1
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?page=2704
Teema: Eesti Leader
Alateema: Ülevaade
Kirjatüki pealkiri: Maaeluvõrgustiku üksus on koostanud kokkuvõtte Leader tegevusgruppide projektitaotluste vastuvõtmise ja PRIA`sse esitamise hetkeseisust.
Kirjatüki autor: Krista Kõiv
Organisatsioon: Maaeluvõrgustiku üksus
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Maaeluvõrgustiku üksus on koostanud kokkuvõtte Leader tegevusgruppide projektitaotluste vastuvõtmise ja PRIA`sse esitamise hetkeseisust.

Leader projektitoetuse saamiseks tuleb ennekõike pöörduda vastava piirkonna kohaliku tegevusgrupi poole, kes annab informatsiooni ja korraldab taotluste vastuvõtmist, hindamist ning kinnitab projektitaotluse vastavuse kohaliku tegevusgrupi strateegiale.

Maikuu alguse seisuga on tegevusgrupid 2009. aastal vastu võtnud kokku 889 projektitaotlust, milles taotletakse toetust 173 miljonit krooni eest. Tuues võrdluseks märtsi alguse, siis oli tegevusgruppidele esitatud 395 projektitaotlust, summas 65,7 miljonit.


Leader tegevusgruppidel on pingeline periood, eeltoodud arvud näitavad, et alates märtsi lõpust kuni mai alguseni võtsid tegevusgrupid vastu kogunisti 495 projektitaotlust. Juuni alguseks on kõik 24 tegevusgruppi oma esimese projektitaotlusvooru avanud ning nii mõnedki alustavad või on juba alustanud järgnevaid taotluste vastuvõtuvoore.

Pärast kohalikust tegevusgrupist kinnituse saamist esitab taotleja Leader projektitoetuse taotluse Põllumajanduse Informatsiooni ja Registrite Ametile rahastamisotsuse tegemiseks. 8.mai keskpäevase seisuga oli PRIA`sse esitatud 170 projektitaotlust ja heakskiidetud 8 taotlust.

Leader projektitaotluste vastuvõtuvoorude kohta meie veebil: http://www.maainfo.ee/?page=2277

Ajakirjandusest leiab mitmeid kokkuvõtteid ja arvamusi tegevusgruppide esimestest projektitaotlusvoorudest. Tuues siinkohal mõningad väljavõtted:

Arenduskoda ajalehes “Sõnumitooja” (15.04.2009): Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus kiitis, et lõpptulemusega võib olla rahul. Järgmistel koolitustel hakatakse selgitama, kuidas projekte paremini sõnastada ning hoiduda umbmäärasest üldisest jutust. http://www.maainfo.ee/?page=2616

Kodukant Läänemaa ajalehes “Lääne Elu” (22.04.2009): Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu oli esimese taotlusvooruga rahul. "Taotlusi ei saa kunagi olla liiga palju ja praegu on neid piisavalt, et oleks, mille hulgast valida," märkis ta. http://www.maainfo.ee/?page=2650

Hiidlaste Koostöökogu “Hiiu Lehes” (11.04.2009): See on esimene taotlusvoor nii Hiidlaste Koostöökogu, Leader tegevuskeskuse töötajate kui rahastaja, st PRIA jaoks ja me saime sellega hästi hakkama. http://www.hiiumaa.ee/?idc=1011128100082391000

Võrumaa Partnerluskogu "Võrumaa Teatajas" (27.04.2009): Aprilli keskel jagas partnerluskogu juhatus esimese rahasumma, kokku 3,5 miljonit krooni ettevõtluse, kohaliku kultuuripärandi säilitamise ja noorte tegevuse toetuseks. Neljaks ettevõtlusega seotud projektiks saadi kokku 1,7 miljonit krooni. http://www.vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=9131

« Tagasi

Viimati muudetud: 04.02.2019