INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2009-06-30
Nr: 8
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?page=2776
Teema: Euroopa maaeluvõrgustik
Alateema: Ülevaade
Kirjatüki pealkiri: Rootsi maaeluvõrgustikust
Kirjatüki autor: Maaeluvõrgustiku üksus
Organisatsioon: Maamajanduse Infokeskus
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?page=2841
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Rootsi maaeluvõrgustikust

Lühikirjeldus Rootsi kohta: pindala: 449 964 km²; rahvastik: ca 9 milj elanikku (rahvastiku tihedus: 22 elanikku/km²); SKP elaniku kohta: 38 487 €; maapiirkonnas elab ca 24% rahvastikust. Rootsi maakasutusest ca 8% on põllumajandusmaa ning 17% märgalad ja looduslik rohumaa, metsa all on 57% maast.

Rootsi maaeluvõrgustik hõlmab terve riigi. Rootsi maaeluvõrgustik koosneb liikmetest. Võrgustiku liikmeks võib astuda iga riiklikul tasandil maaelu arengus osaleja, kelle tegevus aitab kaasa Maaelu arengu programmi 2007-2013 edendamisele. Hetkel on Rootsi maaeluvõrgustikul liiikmeid ca 100. Rootsi maaeluvõrgustiku eesmärgiks on Rootsi maaelu arengu programmi 2007-2013 rakendamisele kaasaaitamine läbi järgmiste tegevuste:

* informatsiooni, kogemuste ja meetodite vahetusele kaasa aitamine;
* tugevdada dialoogi maaelu arengu programmi rakendajate vahel;
* tugevdada dialoogi ja koostööd teiste riikidega;
* tugevdada seost maaelu-, regionaal- ja keskkonnapoliitika vahel.

Rootsi maaeluvõrgustiku üksus asub Põllumajandusametis (Agricultural Board), mis on ühtlasi ka Maaelu arengu programmi korraldusasutus.

Maaeluvõrgustikul on ka seirerühm (Steering Group), mis koosneb lisaks esimehele 11 liikmest, kes on ühtlasi ka maaeluvõrgustiku liikmeorganisatsioonide esindajad ning mida juhatab Põllumajandusameti esindaja.

Võrgustiku liikmetele kaetakse osa võrgustiku tegevuse kulusid võrgustiku eelarvest läbi nn võrgustiku tšekkide.

Rootsis on 65 Leader tegevusgruppi, mis katavad ca 85% maapiirkonnast (eelmisel Leader+ perioodil oli vaid 12 tegevusgruppi, mis hõlmasid 20% maapiirkonnast). Leader võrgustik on maaeluvõrgustiku üks osa, nagu allvõrgustik.
Rohkem infot Rootsi maaeluvõrgustiku kohta veebiaadressil: http://www.maainfo.ee/?page=2841

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020