INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2009-07-07
Nr: 9
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?page=2777
Teema: Teised võrgustikud
Alateema: Ülevaade
Kirjatüki pealkiri: Eesti kalandusvõrgustik
Kirjatüki autor: Maaelu- ja kalandusvõrgustik
Organisatsioon: Maamajanduse Infokeskus
VIDEO: EI
Lisainfo: Kalandusvõrgustiku veebileht http://www.maainfo.ee/index.php?page=1450
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Eesti kalandusvõrgustikEestis loodi kalandusvõrgustik 2008. aastal. Kalandusvõrgustiku üksuseks on kalandusvõrgustiku büroo, mis asub Jänedal Tapa vallas Lääne-Virumaal Maamajanduse Infokeskuses. Kalandusvõrgustik loodi Euroopa Kalandusfondi (EKF, European Fisheries Fund) raames loodud kalanduspiirkondade säästva arengu meetme elluviimiseks. Meetme rakendamiseks on Eestis loodud kaheksa kalanduse tegevusgruppi, millest kaks piirnevad kahe Eesti suurema järvega ning ülejäänud kuus Balti merega.Riikliku võrgustiku eesmärk on toota lisandväärtust EKF rakendamisel eeskätt toetusesaajate ja teiste kalanduse arengust huvitatud poolte kaasamisel. Võrgustiku peamine ülesanne on edendada teadmiste ja kogemuste vahetust Eesti tasandil, toetada koostöö algatamist, korraldada koostööd edendavaid temaatilisi kohtumisi ning tegevusgruppide koolitust.Kalanduspiirkondade säästva arengu toetusmeetme raames on Eesti rannakaluritele ja rannikupiirkonnas tegutsevatele organisatsioonidele loodud võimalus ühiselt läbi mõelda kalanduse ja rannakülade tulevik ning koostada piirkonna arengustrateegia. Praeguseks on kinnitatud kolme kalanduspiirkonna tegevusgrupi strateegia (Peipsi, Saaremaa, Võrtsjärve piirkond) ning ülejäänud viis (Harju, Virumaa, Läänema, Hiiumaa, Liivi lahe piirkond) on valmimisel. Piirkonna strateegia elluviimiseks projektitaotluste vastuvõtt on planeeritud 2009. a. Lisainfo:Maamajanduse Infokeskuse veebilehel kalandusvõrgustiku info: http://www.maainfo.ee/?page=1450

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020