INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustiku büroo nädala infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse igal teisipäeval, suveperioodil üle nädala, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. 2015. a alguse seisuga on saajate nimekirjas pea 1100 e-posti aadressi. VÕRGUKIRJAS kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku tegevusi, Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

VÕRGUKIRJA toimetavad: Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaeluvõrgustiku büroost. Kui soovite nädalakirja saada oma e-postkasti, saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee.

Ilmumise kuupäev: 2009-07-21
Nr: 11
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?page=2780
Teema: Eesti Leader
Alateema: Ülevaade
Kirjatüki pealkiri: Leader meetme rakendamise poolaasta on olnud aktiivne!
Kirjatüki autor: Maaeluvõrgustik, Krista Kõiv
Organisatsioon: Maamajanduse Infokeskus
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?page=2892
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Leader meetme rakendamise poolaasta on olnud aktiivne!

Maaelu arengukava 2007 - 2013 raames Leader strateegiate rakendamise esimene aasta on poole peale jõudnud, aeg teha kokkuvõtteid. Eestis tegutseb kokku 26 Leader tegevusgruppi, kellest 24 viivad ellu oma piirkonna strateegiaid ja kaks tegevusgruppi koostavad oma piirkonna Leader strateegiat.

Selle nädala VÕRGUKIRJAS lähemalt strateegiad elluviivate tegevusgruppide tegemistest. Ühes järgmistest VÕRGUKIRJADEST räägime lähemalt ka kuidas kahel uuel tegevusgrupil strateegia koostamine edeneb.

Samuti oleme küsitlenud paari tegevusgrupi tegevjuhti, et uurida nende endi arvamust taotlusvoorude kulgemise kohta.

LÜHIKOKKUVÕTE ARVUDES 2009.a juuli algus

* tegevusgrupid on vastu võtnud 1 221 projektitaotlust, toetuse summa 262,2 miljonit krooni,
* tegevusgrupid on kinnituse andnud kokku 737 projektitaotlusele, toetuse summa 136,5 miljonit krooni
* PRIA`sse on esitatud 607 projektitaotlust, millest toetus on määratud 89 taotlusele kokku summas 15,1 miljonit krooni.

Mille poolest oli esimene poolaasta edukas?

Vastab Jaak Vitsur, Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht:

2009. a esimene poolaasta oli eelkõige edukas kolmel põhjusel: tuli palju taotlejaid, taotlused olid läbi mõeldud ja sisuliselt hästi koostatud. Projektide hindamise töösse õnnestus tõsiselt haarata väga palju spetsialiste. Raplamaa Partnerluskogul oli igal meetmel oma hindamiskomisjon, kokku 3 komisjoni 27 liikmega.

Iga komisjoni liige hindas igat projekti, pannes 15 erinevat hinnet erinevate kriteeriumide alusel, mis pärast aritmeetilise keskmisena välja toodi. Komisjonide liikmed külastasid enamikke projekte ka kohapeal, vormistati korralikud hindamisprotokollid. Hindamiskriteeriumid ja hindamise kord on avalikud ja väljas meie koduleheküljel, ka selle korra väljatöötamises osalesid komisjonide liikmed.

Projektitaotluste esitamisel taotlejad reageerisid kiiresti ettenäidatud puudustele ja märkustele ning tegid õigeaegselt parandused.

Uudse vormina viisime kevadest sisse infopäevad taotlejatele ja elluviijatele, millele järgnesid ühised talgud Leader objektidel. Nii näiteks tehti talguid Kaiu Jahimaja korrastamisel, Kaiu terviseraja tulevase trassi ettevalmistamisel, Valtu Jahimaja ümbruse korrastamisel, Kuusiku jõe äärse puhkepargi korrastamisel, Kohila jõepromenaadi korrastamisel, Kesk-Vigala aleviku puhkeala korrastamisel. Kõik need on juba kas esitatud või sügisel esitamisele tulevad ettevalmistatavad LEADER projektid.

Vastab Merle Adams, Rohelise Jõemaa Koostöökogu tegevjuht: 2009 aasta esimest poolt kirjeldaks märksõnadega:

* ettevõtjate huvi Leaderi meetme vastu - keskendusime ka koos mõtlemisele ja tegutsemisele, koolitused, kohtumised, taotluste esitamine ja osalemine mittetulundusühingute tegevustes;
* konsultatsioonid ja otsekontaktid taotlejaga, ainult kaks taotlejat ei käinud konsultatsioonil. Saime hakkama, koostöökogemus ettevõtluskonsultantidega;
* taotlusvoorude läbiviimise kogemus, hindamiskomisjoni ja kriteeriumite paikapidavus;
* teadmine, et teenusena tellitud, kirjutatud projektid jäävad projektitaotluste pingereas kas keskmiseks kuni viimasele kohale! Probleem turul sebivate juhutegijatega;
* koostöö- ja looduskaitselised tegevust on kindlasti üks edutegur edaspidisel turundamisel;
* EDEN 2009 tunnustus tunnustas ju meie piirkonna koostöö- ja looduskaitselist tegevust ja on samuti üks edutegur edaspidisel turundamisel.

« Tagasi

Viimati muudetud: 04.02.2019