Üritused

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Põhja- ja Baltimaade maaelu- ja kalandusvõrgustike tegevusi tutvustav seminar - LISATUD ETTEKANDED ja PILDID!

Toimumisaeg: 13.09.2011

Toimumiskoht: Põllumajandusministeeriumi suur saal, Tallinn

Sihtgrupp: Maaeluvõrgustikud, kalandusvõrgustikud, Põllumajandusministeerium, Leader tegevusgrupid, maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmed, PRIA

Registreerunute nimekiri
 

Teisipäeval, 13. septembril 2011 tutvustasid Põhja- ja Baltimaade maaelu- ja kalandusvõrgustikud oma tegevusi Põllumajandusministeeriumi suures saalis, Tallinnas.

Alates 2008. aastast kohtuvad Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustikud regulaarselt kaks korda aastas. Põhja- ja Baltimaade kalandusvõrgustikud on korraldanud samuti samalaadseid töökoosolekuid.

2011.a. septembris sai teoks esimene maaelu- ja kalandusvõrgustike ühine töökoosolek 14. septembril, millele eelnes 13. septembril toimuv avalik üritus laiemale kuulajaskonnale. Seekordne Põhja- ja Baltimaade töökohtumine toimus Eestis, Tallinnas. Ürituse korraldajateks olid Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond koostöös Põllumajandusministeeriumiga.

Seminaril osalesid Läänemere äärsete riikide maaelu- ja kalandusvõrgustike, ministeeriumide esindajad ja ka Euroopa Komisjoni esindaja ning Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkti (ERND) ja Euroopa kalandusvõrgustiku kontaktpunkti (FARNET) esindajad. Iga riigi esindus tegi ka ettekande võrgustike tegevustest ja plaanidest.

Kõik ettekanded lisatud päevakavasse. Ettekanded on inglise keeles. Seminari töökeel oli inglise keel.

Pildid www.maainfo.ee/index.php

PÄEVAKAVA
Teisipäev, 13. september 2011

Põhja- ja Baltimaade maaelu- ja kalandusvõrgustike tegevusi tutvustav seminar

Põllumajandusministeeriumi suures saalis, Lai 39/41, Tallinnas

12.00 - 13.00 Registreerimine ja teretulemast kohv
13.00 - 13.15

Avamine ja tervitussõnad

 • Põllumajandusministeeriumi tervitus - Madis Reinup, Kalamajandusosakonna juhataja.
 • Euroopa Komisjoni tervitus - Jolanta Swiatkowska, Euroopa Komisjoni
 • Päeva juhatavad Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonnast Ave Bremse, maaeluvõrgustiku büroo juhataja ja Sirli Nellis, kalandusvõrgustiku büroost
13.15 - 13.35

Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ERND) ülevaade - Mark Redman, ERND võrgustiku ja koostöö meeskond

ERND veebileht enrd.ec.europa.eu/en/home-page_en.cfm

13-35 - 13.55

Euroopa Kalandusvõrgustiku (FARNET) ülevaade - Urszula Budzich-Szukala, FARNETi üksus

FARNET veebileht webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/

13.55 - 15.00

Ülevaated Põhja- ja Batimaade maaelu- ja kalandusvõrgustike tegevuste hetkeseisust (20 minutit riigi kohta)

 • Taani maaelu- ja kalandusvõrgustiku ülevaade
  • Praegused ja tulevased võrgustiku tegevused (Current and future network activities) - René Kusier, Taani maaelu- ja kalandusvõrgustiku üksusest.
 • Soome maaeluvõrgustiku ja kalandusvõrgustiku ülevaated
  • Soome maaeluvõrgustiku tegevuste hetkeseisust (Rural network activities "state of play") - Hans Bergström ja Kirsi Hakoniemi, Soome maaeluvõrgustiku üksusest
  • Baltimaade rannikualade majandusvaldkonna koostöö (Baltic Cooperation for costal economic) - Esko Taanila, ESKO Flag`i tegevjuht
 • Läti maaelu- ja kalandusvõrgustiku ülevaade
  • Läti maaeluvõrgustiku ja Läti kalandusvõrgustiku peamised tegevysed (Main activities of Latvian Rural Network and Latvian Fisheries Network) - Edgars Linde, Läti maaelu- ja kalandusvõrgustiku juhatuse liige
15.00 - 15.30 Kohvipaus
15.30 -17.00

Ülevaadete andmine võrgustike tegevustest jätkub

 • Poola maaeluvõrgustiku ülevaade
  • Poola maaeluvõrgustik - Monika Krol, Poola Maaeluvõrgustikust
 • Leedu maaeluvõrgustiku ja kalandusvõrgustiku ülevaated
  • Leedu maaeluvõrgustik (Lihtuanian Rural Network) - Žaneta Jucaitytė ja Loreta Laauskienė, Leedu Põllumajandusministeeriumist
  • 4 telje rakendamise hetkeseis (State of play in implementing axis 4) - Karolis Panasenka, FLAG Vilkauda
 • Rootsi maaeluvõrgustiku ja kalandusvõrgustiku ülevaated
  • Rootsi maaeluvõrgustik täna ja homme (Swedish Rural network today and tomorrow) - Hans-Olof Stålgren, Rootsi maaeluvõrgustiku üksus
  • Säästva kalandusvaldkonna koostöö (Collaboration towards a sustainable fishing) - Kirsi Poikela, Rootsi kalanduse tegevusgrupp Flag Tornedalen - Haparanda archipelago
  • Hülge projekt - Gustaf Westring, FLAG Gustlandet
 • Eesti maaelu- ja kalandusvõrgustiku ülevaade - Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond
  • Eesti kalandusvõrgustiku tegemistest - Sirli Nellis, Maamajanduse Infokeskus, kalandusvõrgustiku büroo
  • Eesti maaeluvõrgustiku tegemistest, sh andmebaasid ja videolood - Reve Lambur, Maamajanduse Infokeskus, maaeluvõrgustiku büroo

Info ürituse kohta: Ave Bremse, e-post ave @ maainfo.ee, telefon 515 6412 ja Sirli Nellis, e-post sirli @ maainfo.ee, telefon 562 40902


Alates 2008.a. korraldavad Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustiku üksused keskmiselt kaks korda aastas ühiseid koosolekuid, et jagada omavahel kogemusi, arutada päevakajalisi teemasid jms. Omavahelisi kohtumisi on korraldanud ka kalandusvõrgustikud. Erinevalt maaeluvõrgustikest, mille käivitamine on igale liikmesriigile arengukava järgne kohustus, siis kalandusvõrgustikel on ülesanded jaotunud veidi erinevalt. Seekord korraldatakse ühine kohtumine.

 

Eelmine Põhja- ja Balti riikide maaeluvõrgustike koosolek Eestis toimus 2008. aasta septembris Jänedal, Lääne-Virumaal.

24.septembril 2008 toimus samalaadne võrgustike tegevusi tutvustav avatud seminarkohalike tegevusgruppide ja teiste maaelu arengust huvitatud asutuste/ organisatsioonide esindajatele. Seminari kohta info www.maainfo.ee/index.php ja pildid.

 Eelmised Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustike koosolekud:

 

 

Viimati muudetud: 01.09.2012

« Tagasi