Eesti maaeluvõrgustiku aruanded, vastatud küsitlused, ülevaated

KUUPÄEV: 2013-04-05
NIMETUS: MAAELUVÕRGUSTIKU seirenäitajad 2007-2012 ENRDle (inglise keeles)
LIIK: Aruanne
TEEMA: Maaeluvõrgustiku tegevus
KOOSTAJA/TELLIJA: Eesti maaeluvõrgustik
SISU: Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) pilootprojekt "Common Network Statistics Survey". Euroopa maaelu arengu võrgustik (ENRD) kogub riiklikel maaeluvõrgustikelt ühiseid seirenäitajaid. Esimesed andmed esitati 2012. a – perioodi 2007-2011 kohta. 2013. a algatas ENRD uuendatud andmekorje süsteemi. Uus andmete kogumise voor annab ENRD-le parema võimaluse koguda statistikat samas raamistikus kui maaeluvõrgustike tegevusnäited (võrgustikutöö lisaväärtust esiletoovad lood) ja nende koosmõju on paremini arusaadav. Uuenenud näitajate pilootprojektis osalevad Eesti, Soome, Itaalia, Läti, Sotimaa ja Kreeka maaeluvõrgustiku üksused.

Seirenäitajate tabel (EXCEL) http://maainfo.ee/public/files/ENRD-survey-2007--2012-ESTONIA-2013-04-05-saadetud.xls
DOKUMENT: Tabelite sisukord ja mõned selgitused (eesti ja inglise keeles):

1.A. Number of network meetings held
(VÕRGUSTIKU ÜRITUSED, arvutusvalem: kõik võrgustiku üritused – p.2 – p.5.1 – p.5.3 – p.6.1)
1.B. Number of people participating in network meetings
1.C. Type of communication tool developed
1.D. Number of people using communication tool
1.E. Number of initiatives developed to engage with hard to reach groups – algatatud fookusteemad
1.F. Number of people participating in initiatives developed to engage with hard to reach groups

2. Number of meetings or events held focused on building a shared understanding of policy
(POLIITIKATE TUTVUSTUS ÜRITUSED; arvutusvalem: KÕIK Leader üritused, v.a Leader koolitused ja õppereisid; ÜPP üritused, fookusgruppide üritused)

3. Number of examples collated and shared, and nature of dissemination

4. Number of e-mail discussion groups and web fora established

5.1. Number and type of training activities organised (ÜRITUSED – KOOLITUSED; arvutusvalem: Leader koolitused)
5.2. Number of people participating in training activity organised
5.3. Number of study visits/field trips organised and the number of people participating (ÜRITUSED - ÕPPEREISID)

6.1. Number of cooperation events organised and attendees (ÜRITUSED - KOOSTÖÖÜRITUSED)
6.2. Number of cooperation projects developed with the support of NRNs
INFO:

 

« Tagasi