Eesti maaeluvõrgustiku aruanded, vastatud küsitlused, ülevaated

KUUPÄEV: 2015-04-01
NIMETUS: MAAELUVÕRGUSTIKU 2014. a seirearuanne
LIIK: Aruanne
TEEMA: Maaeluvõrgustiku tegevus
KOOSTAJA/TELLIJA: Eesti maaeluvõrgustik
SISU: MAAELU ARENGUKAVA 2007 – 2013, RIIKLIKU MAAELUVÕRGUSTIKU 2014. AASTA SEIREARUANNE, mis koostatakse maaeluvõrgustiku üksuse poolt (Maamajanduse Infokeskuse, maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond) esitamiseks Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonnale (Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 seirekomisjoni sekretariaadile).
DOKUMENT: Seirearuanne (WORD): http://maainfo.ee/public/files/MAK2007-2013-maaeluvorgustiku-2014-seirearuanne-01042015.doc

Seirearuande kaaskiri (WORD): http://maainfo.ee/public/files/2014-a-seirearuanne_kaaskiri.doc
DOKUMENT: Abimaterjalid:

Seirearuande koostamise abitabelid (tööversioon, EXCEL): http://maainfo.ee/public/files/2014-maaeluvorgustiku-seirearuanne-30032015-abitabelid.xls

2014. a TA seirearuande koond (WORD): http://maainfo.ee/public/files/2014-maaeluvorgustiku-seirearuande-tooversioon-30-03-2015.doc
INFO:

 

« Tagasi