Eesti maaeluvõrgustiku aruanded, vastatud küsitlused, ülevaated

KUUPÄEV: 2016-06-13
NIMETUS: Eesti maaeluvõrgustiku tegevuskava 2016
LIIK: Ülevaade
TEEMA: Maaeluvõrgustiku tegevus
KOOSTAJA/TELLIJA: Eesti maaeluvõrgustik
SISU: Maamajanduse Infokeskus viib riikliku maaeluvõrgustiku tegevusi ellu vastavalt Eesti maaelu arengukava 2014-2020 tehnilise abi iga-aastase koondkava raames kinnitud koondkavale ning lähteülesandele. Antud dokument on väljavõte koondkava eelarvest ja lähteülesanne.
DOKUMENT: WORD-formaadis dokument:
- eesti keeles http://maainfo.ee/public/files/2016-06-10-NRN-tegevuskava-EE.docx
- inglise keeles http://maainfo.ee/public/files/2016-06-10-NRN-tegevuskava-ENG.docx

Tegevuskava täitmise hetkeseisust (maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetele 17.06.2016):
- http://maainfo.ee/public/files/2016-06-20-NRN-tegevuskava-EE-taiendatud.pdf
INFO:

 

« Tagasi