ENG Maainfo Leader Cooperation Awards Maainfo INFORMATION Maainfo Sweden
 
 
Estonian National CAP Network
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  INFORMATION
Maainfo
Maainfo
Denmark
Maainfo
Estonia
Maainfo
Finland
Maainfo
Latvia
Maainfo
Lithuania
Maainfo
Poland
Maainfo
Sweden
  Leader transnational cooperation
Maainfo
  Nordic-Baltic National Rural Networks
Maainfo
  Organisers
Maainfo
  DATABASE
Maainfo
  FINALISTS
Maainfo
  WINNERS
Maainfo
  People's Choice Awards VOTING
Maainfo
  CONFERENCE
Maainfo
  AWARD GALA
Maainfo
  STUDY TOURS
Maainfo
  AWARD BOOKLET
Maainfo
  OTHERS ABOUT AWARD
Maainfo

Sweden

   

   Sweden    

Contact:

Hans-Olof Stålgren, Swedish Rural Network / Nationella Landsbygdsnätverket
Swedish Board of Agriculture, Coordination Unit / Jordbruksverket Samordningsenheten
BESÖK/OFFICE: Vallgatan 8, Jönköping
POST/POSTAL: S-551 82 Jönköping
Mobile +467 2526 5107
Office +463 615 6216
hans-olof.stalgren[at]jordbruksverket.se

Nils Lagerroth, Swedish Rural Network / Nationella Landsbygdsnätverket
Swedish Board of Agriculture, Coordination Unit / Jordbruksverket Samordningsenheten
+467 0534 9164
Nils.Lagerroth[at]jordbruksverket.se

Bästa samarbetsprojekten inom Leader i Östersjöregionen

Bakgrund
Landsbygdsnätverkens kanslier i länderna runt Östersjön träffas ett par gånger per år i ett samarbete vi kallar Nordic/Baltic Rural Network. Vi lär av varandras arbete och försöker sprida goda exempel. Tillsammans har vi initierat tävlingen ”The Nordic-Baltic Leader Cooperation Award” för att stimulera till goda samarbetsprojekt mellan leadergrupper runt Östersjön och andra områden inom EU.

Nomineringen till tävlingen är nu avslutad!

Det blev sammanlagt 60 projekt nominerade i de fem olika kategorierna. Läs mer om de olika projekten i databasen i slutet av den här sidan.

Syftet med tävlingen är att:

 • lyfta fram värdet av transnationellt samarbete för landsbygdsutvecklingen I de nordisk-baltiska länderna.
 • uppmärksamma goda och lärorika exempel bland de existerande transnationella samarbeten som nordisk-baltiska leadergrupper deltar i.
 • öka medvetenheten i en större krets om de intressanta och många olika typer av aktiviteter som kan stödjas inom ramen för nordisk-baltiskt samarbete. Det kan vara en inspiration också för kommande samarbeten.
 • ge ett erkännande till de LAG som är aktiva i de nordisk-baltiska länderna och inspirera dem och även andra LAG att vidareutveckla det transnationella samarbetet i nästa programperiod (2014-2020)
 • stärka Leaders roll i att nå målen i EU:s strategi för östersjöregionen.

Kriterier för att delta i tävlingen:

 • Minst en av projektets samarbetspartners måste vara en Leadergrupp i ett EU-land runt Östersjön.
 • Projektet måste finnas registrerat i den lista av projekt som noterats i EU-kommissionens databas för transnationella projekt. Den kan hittas på det europeiska nätverkets (ENRD) Leader gateway enrd.ec.europa.eu/leader/leader/en/transnational-cooperation_en.cfm
 • Projektet behöver inte vara helt avslutat.


Tävlingens kategorier

 • Ungdom
 • Turism
 • Kultur
 • Lokal utveckling
 • Miljö och användning av lokala resurser

Hur projekten utvärderas under tävlingen

Utvärderingen av projekten och urvalet av vinnare sker i två steg. I början av juni väljer en bred urvalskommitté ut fyra finalister i varje kategori. I september eller i slutet av augusti sker det slutliga urvalet av vinnarna av en jury bestående av representanter för styrgrupperna i de nationella nätverken.

Följande kriterier bedöms i utvärderingen:

 • Mervärde för projektets deltagare – På vilket sätt har deltagande organisationer och intressenter haft nytta av samarbetsprojektet? Tänk både på fördelar man haft under själva projekttiden och efter att projektet har avslutats.
 • Transnationellt samarbete och partnerskap – Deltog alla partners i projektet på ett likvärdigt sätt i ett starkt partnerskap? Vad var mervärdet i att samarbetet genomfördes med andra medlemsstater? Var det flera andra aktörer eller intressenter (än LAG) som deltog i projektet?
 • Grad av nytänkande/innovation – Vad var de innovativa och nyskapande delarna i projektet? Det kan gälla helt nya typer av aktiviteter, nya lösningar, produkter, resultat eller effekter?
 • Effekt på utvecklingen av leaderområden - Vilka effekter kan man se av projektet i de deltagande leaderområdena?
 • Mervärde, överförbarhet och hållbarhet – Kan de metoder och resultaten som uppnåtts genom projektet användas av andra? Kommer projektets aktiviteter, resultat eller nätverkskontakter fortsätta och leva vidare efter att projektet avslutats?

Från den 17 juni 2013 finns information om finalisterna och om samtliga nominerade projekt på tävlingens websida.

Kontaktpersoner vid det svenska landsbygdsnätverket:

Hans-Olof Stålgren, Swedish Rural Network / Nationella Landsbygdsnätverket
Swedish Board of Agriculture, Coordination Unit / Jordbruksverket Samordningsenheten
BESÖK/OFFICE: Vallgatan 8, Jönköping
POST/POSTAL: S-551 82 Jönköping
Mobile +467 2526 5107
Office +463 615 6216
hans-olof.stalgren[at]jordbruksverket.se

Nils Lagerroth, Swedish Rural Network / Nationella Landsbygdsnätverket
Swedish Board of Agriculture, Coordination Unit / Jordbruksverket Samordningsenheten
+467 0534 9164
Nils.Lagerroth[at]jordbruksverket.se

 

Date of nomination: (10) 2013-05-15
Nomination country: Finland
Title: Slöjdkontakt och hantverksmöten (Handicrafts contacts and meetings)
Nominees: Participant
Category: Culture
Countries: Finland, Sweden
Leading partner: Finland
Documents: http://www.maainfo.ee/public/files/10%20Hantverksm%F6ten.doc
Photos link: http://maainfo.ee/index.php?b=354&page=3538&action=pic_list&
Summary: Handicraft brings together people despite culture and language. Handicraft is slow, local, traditional and curing but also universal and uniting. Some handicraft is more popular in one part of the world, some traditions live longer in another part. Craftsman always find it interesting to learn from each other and to do things together. This project introduces traditions from one part to the other and make people to refind their own traditions and learn new. An exchange of teachers and mentors is important in this project as well and teaching new (hopefully young) people the joy of handicraft, both traditional and more modern and new influences from the other country.

« Back

Viimati muudetud: 19.04.2013

 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo