Lithuania

   Lithuania    

Contact: Jolanta Vaiciuniene, Rural Development Department Division of Alternative Activities
Ministry of Agriculture of  the Republic of Lithuania
19 Gedimino av., LT-01103 Vilnius, Lithuania
+370 5 239 1276
Jolanta.Vaiciuniene[at]zum.lt
www.kaimotinklas.lt

Šiaurės-Baltijos šalių Kaimo plėtros tinklai –
Danijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, ir Švedijos -
paskelbė Šiaurės-Baltijos šalių Leader tarptautinio bendradarbiavimo apdovanojimus

Apdovanojimų sritys:

Virš 60 TB projektų dalyvavo 5 sričių apdovanojimuose, t. y.:

projektai susiję su kaimo jaunimo ir vaikų veiklų įvairinimu; jaunimo apsikeitimo programomis, stovyklomis, teminiais renginiais; veiklomis, kurios skatina kaimo jaunimo verslumą ir dalyvavimą bendruomenės veikloje.

Laimėjo: Suomijos ir Austrijos VVG projektas ,,Vėjas jaunimui“ (angl. ,,Wind for youth“)

Prizą įteikė Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerija

Kodėl projektas laimėjo?
Pagrindinės Jungtinio projektų atrankos komiteto (toliau – Komitetas) išvados: Projektas aiškus ir kompaktiškas. Aiškiai apibrėžta tikslinė grupė. Projektas suteikė naujų galimybių jaunimo pomėgiams/hobiui, jiems suorganizuoti aukšto lygio mokymai. Projektas novatoriškas.

projektai, plėtojantys kaimo turizmą, skatinantys jo plėtrą per bendrų prekės ženklų kūrimą regionams, per bendrų teminių renginių organizavimą.

Laimėjo: Anglijos, Austrijos, Keip Verde, Prancūzijos, Suomijos, Škotijos, Vengrijos ir Portugalijos VVG projektas ,,Gamtinis turizmas“ (angl.Nature Tourism Project“);

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos įsteigtą prizą įteikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Kodėl projektas laimėjo?
Komiteto išvados: Projekto įgyvendinime dalyvavo daug šalių, vyko tinklaveika tarp projekto dalyvių, kurie įgijo naujos patirties ir idėjų kaip vystyti turizmo paslaugas teritorijoje. Į projektą įtrauktas jaunimas ir moterys. Projektas turi tęstinumą ir tvarumą.

projektai, kuriuose puoselėjama kultūra meno, amatų, teatro, muzikos, šokio, folkloro ar tautinio paveldo srityse; Festivaliai, parodos ir kiti kultūriniai renginiai; verslo plėtra kultūros srityje ir pan.

Laimėjo: Estijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos projektas ,,Viduramžių šventės“ (angl. ,,Medieval Festivals“)

Prizą įteikė Lenkijos kaimo tinklas

Kodėl projektas laimėjo?
Komiteto išvados: tai stambaus masto ir keleto dimensijų projektas, jo metu įkurtas tinklas tarp 6 valstybių, įtraukti vietos veikėjai, patraukliai išnaudotos senosios tradicijos šiandieniniame kontekste. Tema – madinga, pritraukianti turistus, ypač jaunimą.

projektai, kuriais skatinama vietos plėtra; kaimo plėtra; nauji sprendimai teikiant paslaugas ar kuriant infrastruktūrą, remiant vietos verslą, jo įvairovę, diegiant inovacijas.

Laimėjo: Švedijos ir Lenkijos projektas ,,Tarpvalstybiniai verslininkai Blekinge/Warmia-Mazury“ (angl. ,,Croos-border Enterpreuners Blekinge/Warmia Mazury“)

Prizą įteikė Suomijos kaimo tinklas

Kodėl projektas laimėjo?
Komiteto išvados: projektas turi tiesioginį poveikį vietos verslui. Projektas konkretus ir kompaktiškas. Projekto dėka įteigtos kelios naujos įmonės.

projektai, kuriuose panaudojami vietos ištekliai; vietos maistas ir maisto tiekimo grandinės; vietinių žaliavų panaudojimas; gamtos apsauga; saugomose teritorijose vykdoma veikla; ekologinis ūkininkavimas; ekologinis verslumas; atsinaujinančių ir alternatyvių energijos šaltinių plėtra.

Laimėjo: Anglijos, Estijos ir Prancūzijos projektas ,,Augantys gastronautai“ (angl. ,,Growing Gastronauts“)

Prizą įteikė Švedijos kaimo tinklas
Kodėl projektas laimėjo?

Komiteto išvados: Projekto tematika atspindi šiuolaikinės kaimo plėtros tendencijas: vietinė produkcija, maistas, trumnpa maisto tiekimo grandinė, jaunimas. Projekto metu išvystytas glaudus bendradarbiavimas tarp vietos ūkininkų ir mokyklų. Vaikai išmoko vertinti vietinius produktus ir sveiką maistą. Projektas paskatino ūkininkus gaminti ekologišką produkciją.

Projektas sulaukęs daugiausiai balsų konkurso svetainėje.

Laimėjo: Estijos, Latvijos ir Suomijos projektas ,,Amatai“ (angl. ,,Handicraft“)

Prizą įteikė Europos Komisijos informacinis biuras

Projektas, kurį pagrindinis konkurso organizatorius (Estijos kaimo tinklas) išskyrė kaip ypatingą.

Laimėjo: Baltijos šalių: Estijos, Latvijos ir Lietuvos projektas ,,Jaunimas Jaunimui“ (angl. ,,Youth to Youth“).

Sveikiname Ukmergės r. VVG, kuri yra šio projekto koordinatorė!


Konkurso tikslai:

 

Daugiau informacijos apie konkurso finalistus: www.maainfo.ee/index.php

Date of nomination: (43) 2013-05-20
Nomination country: Poland
Title: Giving young people the chance to preserve regional traditions
Nominees: Participant
Category: Youth
Countries: Poland, Lithuania
Leading partner: Poland
Documents: http://maainfo.ee/public/files/43%20APPLICATION%20Giving%20young%20people%20the%20chance%20to%20preserve%20regional%20traditions.doc
Photos link: http://maainfo.ee/index.php?b=375&page=3538&action=pic_list&
Summary: The project focused on the common needs of two LAG areas in Lithuania and Poland. Activities were organized to re-instate a feeling of regional identity amongst young people and tourism was promoted in through the creation of a website and brochures.

« Back

Viimati muudetud: 12.04.2013