Üritused

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee - avalik kuulamine "Sotsiaalne talupidamine ning sotsiaal- ja tervishoiupoliitika"

Toimumisaeg: 06.06.2012

Toimumiskoht: EESC, Rue Belliard 99, Brüssel

Sihtgrupp: huvitatud isikud

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) korraldab - avaliku kuulamise "Sotsiaalne talupidamine: green care ning sotsiaal- ja tervishoiupoliitika"

Link üritusele: www.eesc.europa.eu/

Põllumajandus ja maaühiskond on alati toetanud solidaarsuse, sotsiaalse abistamise ja sotsiaalse kaasatuse edendamist oma kogukonnas. Üha rohkem võib EL liikmesriikides leida sotsiaalse talupidamise praktikaid eesmärgiga aidata kohaliku kogukonna ebasoodsamas olukorras olevaid inimesi. Viimasel ajal on sotsiaalne talupidamine üha laiema hulga huvigrupi tähelepanu köitnud, kellel on arusaam, et põllumajanduse ja maaelu arengu ressursse võiks rohkem kasutada inimeste sotsiaalse, füüsilise ja vaimse heaolu tugevdamiseks. Kuid need kogemused on suures osas laiemale avalikkusele mitte eriti nähtavad.

EMSK valmistab ette omaalgatuslikku arvamust, et uurida sotsiaalse talupidamise potentsiaalset lisaväärtust, selle eeliseid ja piiranguid ning valmistada ette ülevaade olemasolevast ja puuduvast seadusandlikust raamistikust, milles sotsiaalse talupidamise algatust rakendatakse.

Selle teema raportöör on Josiane Willems ning sellesse töögruppi kuulub ka EMSKi liige Kaul Nurm, Eestimaa Talupidajate Keskliidust.

Osalustasu ei ole. EMSK ei kata sõidu ega muid osalemisega seotud kulusid.

Päevakava (esialgne)

14.00 Registreerumine
14.30

Tervituskõne

  • Koosoleku avab koosoleku juhataja, põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsiooni liige Mario Soares,
  • Raportöör Josiane Willems tutvustab omaalgatuslikku arvamust NAT/539 „Sotsiaalne põllumajandus: green care ning sotsiaal- ja tervishoiupoliitika”
14.45

Sotsiaalne põllumajandus ja tema tähtsus ELi poliitikas

15.10

Sotsiaalse põllumajanduse eelised, puudused ja tulevikuperspektiivid eri liikmesriikides ning Euroopa Liidus

16.55 Arutelu
17.30 Kokkuvõte
17.45 Arutelu lõpp

Viimati muudetud: 21.05.2012

« Tagasi