Üritused

MAAELUVÕRGUSTIK: Leader infopäev (2013/1)

Toimumisaeg: 12.02.2013–13.02.2013

Toimumiskoht: Maamajanduse Infokeskuses, Jänedal, Lääne-Virumaal

Üritus Registreerunute nimekiri

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo korraldab koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIAga Leader kohalikele tegevusgruppidele regulaarseid infopäevi Leader-meetme rakendamise teemadel, vähemalt üks kord kvartalis. 2013.a ESIMENE infopäev toimub 12. - 13. veebruaril 2013 Jänedal Maamajanduse Infokeskuse suures saalis. Üritusel osalevad Leader tegevusgruppide tegevmeeskonna liikmed ja juhatuse liikmed, Põllumajandusministeeriumi ja PRIA Leader-meetme rakendamisega tegelevad ametnikud.

LEADER INFOPÄEV (2013/1)
I PÄEV

TEISIPÄEV, 12. veebruar 2013
Maamajanduse Infokeskuse suur saal

10.30 - 11.00 Kogunemine, tervituskohv ja -tee
11.00 - 11.10 Infopäeva sissejuhatus, päevakava tutvustamine

11.10 - 13.00

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 Leader-meetme rakendamise jooksvad küsimused

 • Tanel Tang ja Konstantin Mihhejev, Põllumajanduministeeriumi maaelu arengu osakond

Tegevusgruppide poolt tehtud ettepanekud käsitlemist vajavate teemade kohta: taotluste esitamisel ettevõtja majanduslike raskuste kontrollimine; järelpärimisest; halduskulude kasutamisest 2014-2015; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõust (eÕiguses); halduslepingute teema (kontroll-lehe arutelu); Leader piirkonna piiride kujundamisest; ...

Leader-meetme toetuse taotlemiseks lisamaterjalid PRIA veebil (sh ka Projektitaotluse kontrollküsimused (UUS!) www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2009/#materjalid

13.00 - 14.00 Lõunapaus Musta Täku Tallis

14.00 - 16.00

MAK 2007–2013 Leader-meetme kohalike tegevusgruppide strateegiate seire ja hindamine
 • 2012.a Leader seirenäitajate kogumisest ja Leader strateegiate vahehindamise hankest - Konstantin Mihhejev, Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist
  • ETTEKANNE 
  • Eelmise aasta seirenäitajate kogumisest www.maainfo.ee/
  • Vastavalt Leader-meetme määruse (RT I, 09.10.2012, 16) www.riigiteataja.ee/akt/109102012016 § 11, lõige 3, punkt 11 esitab halduslepingu sõlminud kohalik tegevusgrupp iga-aasta 15. märtsiks Põllumajandusministeeriumile seireandmed eelmise kalendriaasta kohta
  • Leader strateegiate hange kuulutati välja 10.12.2012, pakkumisi oodatakse 15.01.2013; Pakkumiskutse tehniline kirjeldus
NB! Algselt väljakuulutatud Eesti Maaülikooli ülevaadet uuringust "Koolitustegevused Leader-meetme raames" seekordsel infopäeval ettekannet ja arutelu ei tule, planeerime järgmiseks infopäevaks. Jaotusmaterjali hulgas on uuringu kokkuvõte.
16.00 - 16.30 Kohvipaus
16.30 - 18.00

Perioodi 2014-2020 ettevalmistavad tegevused

18.00 - 19.00 Leader tegevusgruppide võrgustusaeg
19.00 - 20.00 Õhtusöök Musta Täku Tallis
LEADER INFOPÄEV (2013/1)
II PÄEV
KOLMAPÄEV, 13. veebruar 2013
Maamajanduse Infokeskuse suur saal
8.30 - 9.00 Kogunemine
9.00 - 9.30

Maaelu arengukava 2014-2020 ettevalmistusest

 • Illar Lemetti, Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler
9.30 - 10.20 2014-2020 EL vahendite kasutamise ettevalmistused: kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi (CLLD) kasutamine erinevate fondide (EAFRD, EMFF, ESF, ERF) raames
 • Ivar Sikk, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler ja EL eelarve 2014-2020 vahendite kasutamise ettevalmistamise juhtrühma esimees
  • ETTEKANNE  - Ettekanne kirjalikult olemas, esitlus infopäeval jääb ära
 • ARUTELU
10.20 - 11.00

2014-2020 EL vahendite kasutamise ettevalmistused

 • Maris Mälzer, Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) talituse ESF nõunik
 • ARUTELU
11.00 - 12.00

FOTONÄITUSE "Euroopa maaelu piltides" PIDULIK AVAMINE ja suupisted - Euroopa maaelu arengu võrgustiku fotokonkursi parimate piltide esmaesitus Eestis, Jänedal Maamajanduse Infokeskuse klaasgaleriis

Maaeluvõrgustiku näitustest www.maainfo.ee/index.php
12.00 - 12.30 Eesti regionaalarengu strateegia aastani 2020 eelnõu tutvustamine
12.30 - 13.00 2014-2020 EL vahendite kasutamise ettevalmistused: "Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020" kontekstis
 • Kaupo Sempelson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtluse talituse peaspetsialist
 • ARUTELU
13.00 - 13.30 Seminari kokkuvõtted
13.30 - 14.00 Infopäeva lõpetamine kohviga

Infopäeva ja seminari kohta täpsem teave Ester Valdvee telefon 384 9702 või 513 9984 või e-post ester @ maainfo.ee või Krista Kõiv telefon 511 2562 või e-post kk @ maainfo.ee või


Järgmine Leader infopäev (2013/2) 15.-16. mai 2013 Jänedal

Eelnevad Leader-meetme infopäevad:

Eelnevad Leader tuleviku seminarid, infopäevad:

06.04.2011 - veel infoks: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku teemaline seminaril Jänedal käis Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Ivar Sikk esinemas teemal "Ülevaade EL eelarve tuleviku arutelude hetkeseisust" www.maainfo.ee/index.php


 

Ürituse läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava 2007 – 2013 tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.
Üritus on registreeritud osalejatele tasuta. 

 

Viimati muudetud: 13.02.2013

« Tagasi