Üritused

MAAELUVÕRGUSTIK: Leader infopäev (2013/2)

Toimumisaeg: 15.05.2013–16.05.2013

Toimumiskoht: Maamajanduse Infokeskuses, Jänedal, Lääne-Virumaal

Üritus Registreerunute nimekiri

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo korraldab koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIAga Leader kohalikele tegevusgruppidele regulaarseid infopäevi Leader-meetme rakendamise teemadel, vähemalt üks kord kvartalis.

2013.a TEINE infopäev toimus 15. - 16. mai 2013 Jänedal Maamajanduse Infokeskuse suures saalis.

Üritusel osalesid Leader tegevusgruppide tegevmeeskonna liikmed ja juhatuse liikmed, põllumajandusministeeriumi ja PRIA Leader-meetme rakendamisega tegelevad ametnikud. Kutsutud on teiste ministeeriumide esindajad.

Registreerimine oli käesoleva veebilehe kaudu kuni 13. maini 2013. a.

PILTE infopäevalt

Leader infopäev (2013/2)
I päev – Leaderi rakendamine EAFRD raames
KOLMAPÄEV, 15. mai 2013
Maamajanduse Infokeskuse suures saalis

10.30 - 11.00 Kogunemine, tervituskohv ja -tee
11.00 - 11.10

Infopäeva sissejuhatus, päevakava tutvustamine

 • päeva juhatab Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond
Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013
Leader-meetme rakendamise jooksvad küsimused

11.10 - 12.30

Esimestest halduskontrolli tulemustest Leader tegevusgruppides

 • Marek Treufeldt, PRIA Leader toetuste büroo juhataja

Leader-meetme rakendamise teated - Põllumajandusministeerium

 • Anneli Kimmel, Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja
12.30 - 13.10
13.10 - 14.00 Lõunapaus Musta Täku Tallis
Eesti maaelu arengukava 2014-2020
LEADER kohalikuks arenguks meetme ettevalmistavad tegevused

14.00 - 15.30

LOENG: Sotsioloogiliste küsitluste erinevatest metoodikatest

 • Triinu Ojala, EMOR-i teadur
15.30 - 16.00 Kohvipaus
16.00 - 16.40

Ülevaade riiklikust turismiarengukavast aastateks 2014-2020

 • Martti Kalvik, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu osakonna peaspetsialist

Riikliku Turismiarengukava 2014-2020 koostamisest Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebil

16.40 - 18.00 LEADER kohalikuks arenguks – strateegia koostamise juhise tutvustus (sissejuhatus)
18.00 - 19.00 Leader tegevusgruppide võrgustusaeg
19.00 - 20.00 Õhtusöök Musta Täku Tallis

PÄEVAKAVA
Leader infopäev (2013/2)
II päev – CLLD rakendamine perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste raames
NELJAPÄEV, 16. mai 2013
Maamajanduse Infokeskuse suures saalis

8.30 - 9.00 Kogunemine
9.00 - 9.10

Infopäeva sissejuhatus

 • päeva juhatab Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond
9.10 - 10.00

EL vahendite planeerimine aastateks 2014-2020

Partnerlusleppe ja rakenduskava esimesed terviktekstid planeeritakse saata struktuurifondide juhtgrupile mai lõpus.

Perioodi 2014-2020 meetmete planeeritavate meetmete kohta (meetmete loetelu) alates lk 70 Riigi eelarvestrateegia 2014-2017 (Valitsuses kinnitatud 25.04.2013), vt lk 73 - punkt 15. Maaelu ja regionaalareng: "Kogukonna juhitud kohalik areng" (siseministeerium) 7 875 000 eurot ja "Kogukonna juhitud kohalik areng - LEADER" (põllumajandusministeerium) 65 286 000 eurot

 • Rahandusministeeriumi videoettekanne - Mari Lahtmets, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna nõunik
10.00 - 11.00 SUURE SAALI SUUR RING - tegevusgrupid räägivad oma piirkonna strateegia ettevalmistustest
11.00 - 11.30 Kohvipaus
11.30 - 12.30

ARUTELUD kahes samaaegses töögrupis

Grupp A (sinises auditooriumis) - töögrupi juht Ave Bremse, maaeluvõrgustiku büroo:

 • Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetme (ESF) ja/või teiste siseministeeriumi poolt väljatöötatavate maapiirkonda suunatud meetmete lühiülevaade - Madis Kaldmäe, Siseministeeriumi regionaalpoliitika büroo nõunik

Grupp B (rohelises auditooriumis) - töögrupi juht Krista Kõiv, maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond

 • Hoolekande, riskirühmade ja erivajadustega inimeste kaasamise, noorsootöö teenuste ja/või teiste sotsiaalministeeriumi poolt ettevalmistavate meetmete (ESF) lühiülevaade - Maris Mälzer, Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) talituse nõunik
12.30 - 12.35

Liikumine gruppide vahel: juhendajad vahetavad ruume, osalejad jäävad kohale

12.35 - 13.30

ARUTELUD kahes samaaegses töögrupis jätkuvad

Grupp A (sinises auditooriumis) - töögrupi juht Ave Bremse, maaeluvõrgustiku büroo

 • Hoolekande, riskirühmade ja erivajadustega inimeste kaasamise, noorsootöö teenuste ja/või teiste sotsiaalministeeriumi poolt ettevalmistavate meetmete (ESF) lühiülevaade - Maris Mälzer, Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) talituse nõunik (vt ettekanne eespool)

Grupp B (rohelises auditooriumis) - töögrupi juht Krista Kõiv, maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond

 • Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetme (ESF) ja/või teiste siseministeeriumi poolt väljatöötatavate maapiirkonda suunatud meetmete lühiülevaade - Madis Kaldmäe, Siseministeeriumi regionaalpoliitika büroo nõunik
13.30 - 14.00 Kohvipaus
14.00 - 16.00 LEADER kohalikuks arenguks – strateegia koostamise juhise tutvustus (jätkub) ja hindamiskriteeriumide arutelu
16.00 Infopäeva lõpetamine

Infopäeva kohta täpsem teave Krista Kõiv telefon 511 2562 või e-post kk @ maainfo.ee või Ester Valdvee telefon 513 9984 või e-post ester @ maainfo.ee


Eelnevad Leader-meetme infopäevad:

Eelnevad Leader tuleviku seminarid, infopäevad:

06.04.2011 - veel infoks: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku teemaline seminaril Jänedal käis Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Ivar Sikk esinemas teemal "Ülevaade EL eelarve tuleviku arutelude hetkeseisust" www.maainfo.ee/index.php


 

Ürituse läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava 2007 – 2013 tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.
Üritus on registreeritud osalejatele tasuta. 

 

Viimati muudetud: 29.07.2013

« Tagasi