NÄITUS: Maaturismi edulood - projektinäidete konkurss

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostas koostöös MTÜ Eesti Maaturismiga maaelu arengukava raames toetust saanud maaturismi projektidest ränd-näitust "Maaturismi edulood"

Näituse "Maaturismi edulood" eesmärk on esile tõsta ettevõtjaid ja mittetulundusorganisatsioone või sihtasutusi, kes on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 3.1. Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse, 3.2. Külade uuendamine ja arendamine või LEADER-meetme toetuse abil arendanud välja huvitava teenuse või toote ja mida oleks põnev tutvustada ka laiemalt.

Näitus koosneb 11 erinevast temaatilisest stendist: elujõud loodusest, aktiivne puhkus, pereturism, elamusturism, kultuuriturism, märka inimest, piirkonna turundus, piirkonna vaatamisväärsus, traditsioonide väärtustamine, uued teadmised ja uuenduslik. Kaheteistkümnes stend kajastab toetuste meetmete info maaturismile erinevate maaelu arengukavade raames.

Näitusele esitati erinevate maaturismi valdkonnas tegutsejate poolt 58 ankeeti. Projektinäiteid esitati väga erinevatest valdkondadest ja piirkondadest. Laekunud näited on koondatud alljärgnevasse ANDMEBAASi. 12. juunil 2015. a. toimus Eistvere mõisas Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja istung. Näitusele valiti 32 projekti, valitud projektid leiab täiendatud andmebaasist.

Eriauhindadega tunnustatud Eesti maaturismi silmapaistnud projektid: maainfo.ee/index.php ja Rahva Lemmiku kohta informatsiooni SIIT

Komisjoni liikmed: Raili Mengel (MTÜ Eesti Maaturism), Kristine Hindriks (Maaeluministeerium), Jana Adari (Põllumajandusuuringute Keskus), Piret Kljutšivski (PRIA), Piret Leskova (Eesti LEADER Liit), Taimi Saarma (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Iiri Raa ( Euroopa maaeluvõrgustiku kontaktpunkti piirkondlik ekspert), Anneli Kana (MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant), Valter Parve (TÜ Pärnu kolledz), Birgit Brikk (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse) Krista Kõiv ja Ave Bremse (Maamajanduse Infokeskus)

Näituse koostamise tingimused ja näidete kogumise kohta ilmusid kaks pikememat kirjeldust 10. märtsi VÕRGUKIRJAS ja laekunud ankeetidest 26. mai VÕRGUKIRJAS. Täidetud ankeete sai esitada 10. märtsist kuni 1. maini 2015. Näite esitamise ANKEET

Näitus valmib ja tuleb esitlemisele 18. novembril 2015 MTÜ Eesti Maaturism 15 ürituste raames Koplimadise turismitalus. Näitusega on võimalik tutvuda Maaeluministeeriumi suures saalis alates 19. november 2015. Näitus hakkab liikuma mööda erinevaid üritusi ja kohti üle Eesti.

Info konkursi kohta: Maamajanduse Infokeskus: Ave Bremse, e-post ave @ maainfo.ee või MTÜ Eesti Maaturism, Katrin Papp, e-post eesti @ maaturism.ee või telefon 600 9999

Soovi korral näitust laenutada võtta ühendust e-post seminar @ maainfo.ee

Konkursi läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele

 

Jrk nr: 18
Objekti/projekti nimi: Orjaku sadama puhkeala, külaseltsi- ja sadamahoone
Maakond: Hiiumaa
Vald: Käina
Teostaja nimi: MTÜ Orjaku külaselts
Teenused ja info : MTÜ Orjaku Külaselts on loodud 2006.a. novembris 30. asutajaliikme poolt eesmärgiga aidata kaasa külaelu arendamisele ja toetada Orjaku küla kui elu- ja töökeskkonda ning kui puhkeala väärtusta-vate ideede elluviimist. Seltsil on 46 liiget ja väga palju toetajaliikmeid. Seltsi liikmeteks on nii püsielanikud, nende mandrile elama läinud lapsed kui külas suvemaju omavad inimesed.
Kontak: www.orjaku.ee
MAK toetus: 3.2 ja LEADER
Toetatav tegevus: ORJAKU SADAMA PUHKEALA VÄLJAARENDAMINE NING KÜLASELTSI-JA SADAMAHOONE EHITAMINE
Toetuse aasta: 2007-2013
Toetuste tulemused ja mõju: Toetuste mõju on väga oluline, ilma nendeta ei oleks üks vabaühendus suutnud ellu viia küla arengukava oluliseima probleemi lahendamist – korrastada küla keskuseks olev sadam ja ehitada sinna külale aastaringne kooskäimiskoht.
Koostöö: Suurim koostööpartner on kohalik omavalitsus, Käina vald. Orjaku külaselts on MTÜ Hiiukala ja MTÜ Hiidlaste Koostöökogu liige, paljud külas tegutsevad turismiettevõtted on MTÜ Hiiumaa Turismiliidu ja MTÜ Eesti Maaturism liikmed. Toetajaliikmed ollakse MTÜ Hiiumaa Ühendus Kodukant. Tihedat koostööd teeme MTÜ Kassari Haridusseltsiga, kellega alustati 2014.a. uue sündmuste-sarjaga „Kassari Kultuurineljapäevad“ – maist septembrini igal neljapäeval palju erinevaid sündmusi ja tegevusi Kassari saarel. Esimesel hooajal toimus 57 väga erinevat sündmust
Uuenduslikkus: Kõik-kõik ongi uus – uuenenud ja kaasajastatud sadama-ala ja uus külakeskus ning nendest tulenevalt ka uued võimalused kultuuriürituste ja turismiteenuste pakkumiseks Orjaku sadamas, mis toetavad teisi külas ja lähipiirkonnas asuvaid turismiettevõtjaid, peamiselt majutajaid-toitlustajaid.
Fotod: http://www.maainfo.ee/index.php?p=16208&page=3538&action=pic&
Ankeet: http://maainfo.ee/public/files/18%20Orjaku%20ANKEET.doc
Komisjoni otsus: Valitud näitusele

« Tagasi

Viimati muudetud: 23.05.2018