Üritused

MAAELUVÕRGUSTIK: Leader infopäev (2013/4)

Toimumisaeg: 04.12.2013–05.12.2013

Toimumiskoht: Maamajanduse Infokeskuses, Jänedal, Lääne-Virumaal

Üritus Registreerunute nimekiri

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo korraldab koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIAga Leader kohalikele tegevusgruppidele regulaarseid infopäevi Leader-meetme rakendamise teemadel, vähemalt üks kord kvartalis.

2013.a NELJAS infopäev toimus 4.-5. detsembril 2013 Jänedal Maamajanduse Infokeskuse suures saalis ja auditooriumides.

Üritusel osalevad Leader tegevusgruppide tegevmeeskonna liikmed ja juhatuse liikmed, esindatud on 26-st tegevusgrupist 23. Seekord kahjuks ei saa osaleda Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda ja Valgamaa Partnerluskogu. Osalevad ka põllumajandusministeeriumi ja PRIA Leader-meetme rakendamisega tegelevad ametnikud.

Registreerida sai käesoleva veebilehe kaudu kuni 2. detsembrini.

Leader infopäev (2013/4)
I päev
KOLMAPÄEV, 4. detsember 2013
Maamajanduse Infokeskuses

10.30 - 11.00 Kogunemine, tervituskohv ja -tee
11.00 - 11.10

Infopäeva sissejuhatus, päevakava tutvustamine

  • Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond

11.10 - 12.30

Programmperioodi lõpusirgel ja parema elu lävel (2014+)

  • Marek Treufeldt, PRIA LEADER toetuste büroo
  • ARUTELU: Uuel perioodil kasutame ühist menetlussüsteemi?
12.30 - 13.00 MAK 2014-2020 LEADER meetme strateegiate hindamiskriteeriumide tutvustamine Töödokumenti "Kvaliteetse strateegia hindamiskriteeriumid" tutvustati eelmine Leader infopäev (2013/3), 18.-19.09.2013
13.00 - 14.00 Lõunapaus Musta Täku Tallis
14.00 - 14.40 Teema: "Kultuuripärandist maapiirkonnas ja soovitusi kultuuripärandit väärtustavate projektide hindamiskriteeriumide koostamisel"
14.40 - 15.20

Teema: „Kuidas kiire internet jõukas maapiirkonnas võimalikult paljude inimesteni?"

Infopoliitika alusdokumendid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel

Vaata lisaks Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava 2014 - 2020 prioriteet - IKT teenuste taristu, p 2.12.2.1 (lk 104)

15.20 - 15.50 ENRD seminari „Kogukonna juhitud arengu / LEADER strateegia finantseerimine: võimalused ja näited“ kokkuvõtted
  • Reet Kokovkin, Hiidlaste Koostöökogu ja Kaidi-Mari Lipping, Piiriveere Liider
Euroopa maaelu arengu võrgustiku seminar "Kogukonna juhitud arengu / LEADER strateegia finantseerimine: võimalused ja näited" toimus 12.11.2013 Brüsselis.
15.50 - 16.10 Kohvipaus
16.10 - 17.00

ETTEVALMISTAV GRUPITÖÖ: Parimad kogemused Leader perioodist 2007-2013

  • tööd juhatab Ave Bremse, maaeluvõrgustiku büroo juhataja
17.00 - 17.30 Majutus, vaba aeg
17.30 - 23.00

VÕRGUSTIKUÕHTU - Leader perioodi 2007-2013 kogemuste jagamine

  • juhatab Kalvi Kants, OÜ Elamuspank

Perioodi 2007-2013 viimase Leader infopäeva VÕRGUSTIKUÕHTU toimub Raudoja Kõrtsi talus (Anija vald, Raudoja küla, Harjumaa) www.hot.ee/raudojakortsitalu/teineleht.htm

Võrgustikuõhtule ja tagasi saab Jänedalt bussiga.
Bussi väljumine kell 17.30 Maamajanduse Infokeskuse suurest parklast.

Leader infopäev (2013/4)
II päev
NELJAPÄEV, 5. detsember 2013
Maamajanduse Infokeskuses

9.30 - 10.00 Kogunemine
10.00 - 10.10

Infopäeva sissejuhatus

  • Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond
10.10 - 11.30 Eesti maaelu arengukava 2007–2013 Leader-meetme kohalike tegevusgruppide strateegiate vahehindamise tulemustest
  • Mihkel Laan ja Aado Keskpaik, OÜ Cumulus Consulting
  • KÜSIMUSED - VASTUSED
11.30 - 12.00 Tähelepanekud strateegia konsultatsioonide piirkondlikelt seminaridelt
  • Kristine Hindriks, Põllumajandusministeeriumi kohaliku arengu ja elukeskkonna büroo
12.00 - 12.30

AJURÜNNAK „Kuidas koostada parem strateegia 2014+?

(ajurünnaku küsimused - avatud ruumi põhimõttel)

12.30 - 13.00 Kohvipaus
13.00 - 14.00 AJURÜNNAK jätkub

NB! Päevakavas muudatus (3.12.2013): teema „Maakondlike arengukavade ja kohaliku arengu strateegiate sidususest“ (oli planeeritud 4.12.2013 kell 15.20-16.00) käsitlemine lükkub edasi järgmise aasta Leader infopäeva.

Infopäeva kohta täpsem teave Krista Kõiv telefon 511 2562 või e-post kk @ maainfo.ee või Ester Valdvee telefon 513 9984 või e-post ester @ maainfo.ee


Eelnevad Leader-meetme infopäevad:


 

Ürituse läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava 2007 – 2013 tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.
Üritus on registreeritud osalejatele tasuta. 

 

Viimati muudetud: 11.12.2013

« Tagasi