Leader tegevusgruppide andmebaas perioodi 2014-2020 kohta

Tegevusgrupi nimi: MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda
Tegevusgrupi kood: EE-005
Piirkond: Jõgeva, Põltsamaa, Mustvee, Peipsiääre ja Tartu vald
Veebileht: http://www.jogevamaa.com/
Postiaadress: Pargi 3 48306 Jõgeva
Telefon: +372 523 0969
E-post: info[at]jogevamaa.com
Juhatuse esimees: Indrek Eensalu
Tegevjuht: Jako Jaagu
Koostöö kontaktisik: Jako Jaagu
Tegevuspiirkonna valdade arv: 5
Elanike arv (seisuga august 2015): 21 253
Strateegia ettevalmistamine: KINNITATUD: http://www.jogevamaa.com/userfiles/2018%20%C3%9Cldkoosolek%20Mustvee/J%C3%B5gevamaa%20Koost%C3%B6%C3%B6koja%20arengustrateegia%202015-2020%20%20muudetud,%20l%C3%B5plik.pdf

« Tagasi