Leader tegevusgruppide andmebaas perioodi 2014-2020 kohta

Tegevusgrupi nimi: MTÜ Partnerid
Tegevusgrupi kood: EE-024
Piirkond: Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula vald
Veebileht: http://www.mtupartnerid.eu/
Postiaadress: Vallikraavi 8 Rakvere 44306 Lääne-Virumaa
Telefon: +372 52 86 307
E-post: info[at]mtupartnerid.eu
Juhatuse esimees: Kaido Veski
Tegevjuht: Elsa Hundt
Koostöö kontaktisik: Elsa Hundt
Tegevuspiirkonna valdade arv: 3
Elanike arv (seisuga august 2015): 10 685
Strateegia ettevalmistamine: MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020 (29.05.2015)
http://www.mtupartnerid.eu/arengustrateegia-2014-2020-2/

KINNITATUD: http://www.mtupartnerid.eu/public/Partnerid_arengustrateegia_2014-2020.docx

« Tagasi