Leader tegevusgruppide andmebaas perioodi 2014-2020 kohta

Tegevusgrupi nimi: MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu
Tegevusgrupi kood: EE-002
Piirkond: Kanepi, Põlva ja Räpina vald (Veriora piirkond)
Veebileht: http://www.partnerluskogu.ee/
Postiaadress: Kesk 20, Põlva, 63308 Põlvamaa +372 53 029100
Telefon: +372 53 029100
E-post: partnerluskogu[at]polvamaa.ee
Juhatuse esimees: Andrus Seeme
Tegevjuht: Tiiu Rüütle
Koostöö kontaktisik: Anett Hallap
Tegevuspiirkonna valdade arv: 3
Elanike arv (seisuga august 2015): 20059
Strateegia ettevalmistamine: Põlvamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 https://partnerluskogu.ee/dokumendid/strateegia/

KINNITATUD:https://partnerluskogu.ee/wp-content/uploads/2018/12/Partnerluskogu_Strateegia2014-20205.pdf

« Tagasi