INNOVAATILISED PROJEKTID

 

Hea innovatsiooni huviline!

Käesoleval lehel olev teave keskendub innovatsioonile põllumajanduses. Allpool olevas tabelis on koondatud kõik Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 "Koostöö" meetme raames rahastatud projektid. Iga tabelis nimetatud projekti juurde on lisatud viited selle projekti teema ja/või lõpparuande kohta.

Lisaks sellele on valminud mitmetest projektidest tutvustavad artiklid. Nendega saate tutvuda SIIN

Alameede: Innovatsiooniklastri toetus (MAK 2014-2020 meede 16)
Projekti nimetus: Mikroelementide analüüsi kasutatavusuuring rohumaade väetamise tõhususe hindamiseks
Valdkond: Muld
Peamised teemad või tegevused:

Projekti eesmärk oli analüüsida rohu mikro- ja makroelementide sisaldust olenevalt kasvukoha iseärasustest, rohumaataimiku liigilisest koosseisust, väetamisest ja kasutustehnoloogiast. Selle kõrval võrreldi erinevate analüüsimeetodite määramistäpsust taime- ja mullaproovides.

Kontakt: Hardi Tamm tel: (+372) 5150857, e-post: info@piimaklaster.ee
Projekti kirjeldus: https://maainfo.ee/public/files/Mikroelementide_analyys.pdf

« Tagasi

Viimati muudetud: 23.08.2023