Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Lammaste kogumisaia ostmine
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: põllumajandus
Märksõnad: põllumajandus, lambakasvatus
Projekti algus- aasta : 2010
Kohalik tegevusgrupp: Partnerid
TOETUSE SAAJA: OÜ Rehekivi
Veebilehe aadress: http://rehekivi.weebly.com/
Toetuse summa: 2 882 EUR
Projekti taust: OÜ Rehekivi tegeleb mahelammaste kasvatamisega. Lammaste kogumisaed oli vajalik loomade turvaliseks kokkuajamiseks ning loomasõbralikeks nendega teostatavateks (veterinaarmenetlused, sorteerimised, kaalumised, poegimisboksideks kasutamine) menetlusteks, ettevõtja töö märkimisväärseks kergendamiseks ning tööde organiseerimise lihtsustamiseks ja kaasajastamiseks.
Projekti eesmärgid: Lihtsustada ja kaasajastada ettevõtja tööd, parandada loomade heaolu.
Peamised tegevused: Osteti lammaste kogumisaed.
Projekti tulemused: OÜ Rehekivi tegeleb mahetootmisega ja lammaste kogumisaed parendas oluliselt mahetootmise võimalusi ning vähendas stressi nii loomadel kui ka ettevõtjatel, mis on eriti mahetoodangu puhul väga tähtis.

Lammaste pidamistingimused paranesid ning sellega soodustati mahepõllumajanduse arengut.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Põllumajandustootjal (eriti väiketootjal) on samuti avanenud võimalused saada toetust Leader programmist.

Mahetootmisega tegelevad ettevõtted on hinnatud üle Eesti. Lammaste kogumisaed on uudne ning ettevõtluse uuenduslikkus suureneb läbi uudsete lahenduste.

OÜ Rehekivi tegevus mahetootjana on kujunenud „elustiiliks" ning annab eeskuju terve elukeskkonna säilitamisel ka kohalikele ettevõtjatele ja kohalikule elanikkonnale.
Lisainformatsioon projekti kohta: Konkursi "Märka Leaderit" parima põllumajandusprojekti NOMINENT 2011.a, lugu trükises "Märka Leaderit" - "Lambad lennujaamas" - http://www.maainfo.ee/public/files/2011_MarkaLeaderit_LammasteKogumisaed.pdf
Kontaktisik: Hugo Vaino
Maakond: Lääne-Virumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2011-08-18

« Tagasi