Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Tartumaa Piimatootjate Ühistu
MEEDE: 1.9
Meetme nimi: Tootjarühmade loomine ja arendamine
Valdkond: ühistegevus/ koostöö
Märksõnad: tootjaorganisatsioon, ühistegevus, piimatootmine
Projekti algus- aasta : 2010
TOETUSE SAAJA: Tartumaa Piimatootjate Ühistu
Toetuse summa: 20 139 (2010); 46 447 EUR (2011)
Projekti taust: Tartumaa Piimatootjate Ühistu tunnustati tootjarühmana 12 august 2010.

Ühistu loodi Võrtsjärve äärsete piimatootmisettevõtete (suured/väikesed) toodangu/piima ühise turustamise eesmärgil. Kevad 2012 seisuga oli ühistul 16 liiget, kelle ettevõtetes kokku on üle 2300 piimaveise. Enamusel olid probleemid piima realiseerimisega: kokkuostja hoidis hinnad madalad, hinnad varieerusid (kõikusid), raha kättesaamine võttis mõnedel aega kaks kuud (vahel rohkemgi).
Projekti eesmärgid: Eesmärgiks seati ühistu moodustamine, mille kaudu pidada ühiselt läbirääkimisi kokkuostjaga stabiilsete ja vastuvõetavate kokkuostuhindade ning raha laekumise aja lühendamise osas.

Ühistu kui tootjarühma arendamine
Peamised tegevused: Moodustati ühistu, mis on arenenud ja toimib käesolevaks ajaks hästi.

Piim turustatakse läbi ühistu, mis tagab stabiilselt soodsad hinnad tootja jaoks, raha liikumine on suhteliselt kiire. Tootjad on rahul.

Ühistu liikmetele on viidud läbi erialaseid koolitusi, mille läbi piima kvaliteediga enam probleeme ei ole.

Käesoleval ajal toimub juba ühiselt sisendite ost (rapsikook, väetised), mis võimaldab kaubelda soodsamat hinda tootja jaoks.
Projekti tulemused: Tartumaa Piimatootjate Ühistu töötab oma liikmete parima teenindamise nimel hästi, ilma avaliku tähelepanuta, kuid jätkusuutlikult.

Peetakse kinni liikmete võrdse kohtlemise printsiibist, mistõttu ühistus valitseb suhteline üksmeel. Ühistu liikmed on rahul, kuna piimast saadav ühikuhind on kõrgem, kui see oleks ilma ühistuta; raha liikumine on kiire ja stabiilne, mis võimaldab Ühistu liikmetel rahavoogusid paremini planeerida ja võimaldab ka julgemalt investeerida.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Ühistu areng on hea õppetund ühistulise tegevuse võimalikkusest ja tulemuslikkusest.
Lisainformatsioon projekti kohta: November 2012 - Artikkel trükises "Märka uuenduslikku põllumajandust" lk 10-11 - http://www.maainfo.ee/public/files/TRYKIS-VEEBILE-Marka_uuenduslikku-pollumajandust.pdf

12.november 2012 - konkursi "Märka uuenduslikku põllumajandust" ühistegevuse kategooria võitja, vt artikkel http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=2747&page=3265&action=article&
Kontaktisik: Sulev Kuus, juhatuse liige
Maakond: Tartumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2012-11-29

« Tagasi