Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Kasvuhoone renoveerimine
MEEDE: Leader
Valdkond: põllumajandus
Projekti algus- aasta : 2010
Kohalik tegevusgrupp: Põhja-Harju Koostöökogu
TOETUSE SAAJA: Naeris OÜ
Toetuse summa: 6 084 eurot
Projekti taust: OÜ Naeris jätkas 1990ndatel endise Kostivere sovhoosi köögiviljakasvatuse traditsioone erastades muuhulgas ka kunagised sovhoosi kasvuhooned. 2010-ks aastaks olid kasvuhooned nii amortiseerunud, et Mare Treiberg, firma juht, kaalus ettevõtte likvideerimist. Paarile inimesele töökohtade säilitamine ja tegevuse jätkamine oli võimalik vaid investeeringute abil – Leader programm andis sellise võimaluse, mida Mare Treiberg otsustas kasutada.

Kasemetsas oli säilinud vana kasutusest väljas kaartega kasvuhoone karkass, mis praeguste uute materjalide ja tehnoloogiatega oli võimalik uuesti tootmiskõlblikuks muuta ning raske füüsiline töö muuta nüüd juba ka eakamatele töötajatele vastuvõetavamaks. Ümbruskonna elanikele on meie köögiviljataimede kasvatamine väga vajalik, kuna ümbruskonnas pole just palju köögivilja kasvatajaid.
Projekti eesmärgid: Köögiviljakasvatuse traditsioonide jätkamine, kaasajastamine ja parendamine.
Peamised tegevused: Kasemetsa kasvuhoone renoveerimine.
Projekti tulemused: Projekti tulemusel valmib 500 m2 suurune kaasaegse sisseseadega kilekasvuhoone. Kasvuhoone on kütteta, mõeldud kasutusajaga alates taimede pikeerimisest kuni toodangu müügini. Vajadusel on võimalik kasvuhoone suurust reguleerida kilest vaheseintega ning kütta väiksemaid kasvupindasid – taimede ettekasvatamine.

Kasvuhoones on kaasaegsed automaatsed õhutus- ja kastmisseaded, mis tagavad töö efektiivsuse ja vähendavad töötajate füüsilist koormust ning tagavad tervislikumad töötingimused.

Projekti tulemusel säilitab OÜ Naeris oma senised köögiviljakasvatusega seotud kaks töökohta ning loob kaks uut lisatöökohta tootmismahu suurenemise tõttu.

Laieneb turustamispiirkond Jõelähtme vallas, Raasiku ja Aruküla valdadesse.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Piirkonnas on säilitatud pikaajaline köögivilja kasvatamise traditsioon (alates Pirita kloostri aegadest).
Taotleja on pikaajaliste kogemustega köögiviljakasvataja, kes ainukesena jätkab Kostivere piirkonnas köögivilja kasvatuse traditsiooni (eakam tegija). Uued lahendused võimaldavad raske füüsilise tööga tegevusala jätkamist ka pensioniealistel inimestel.
Lisainformatsioon projekti kohta: Projekt on esitatud 2012.a MAK projektinäidete konkursile "Märka uuenduslikku põllumajandust" uuenduslikkuse kategoorias
Kontaktisik: Mare Treiberg
Maakond: Harjumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2013-03-15

« Tagasi