Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Nõva viikingpaatide ehitus
MEEDE: Leader
Valdkond: kultuuripärand
Projekti algus- aasta : 2010
Kohalik tegevusgrupp: Kodukant Läänemaa
TOETUSE SAAJA: NordESTNõva MTÜ
Veebilehe aadress: http://www.nordestnova.org/
Toetuse summa: 9 400 eurot
Projekti taust: NordEstNõvakate mõtetes on juba väga pikka aega idanenud mõte MUINASKÜLAST, kus oleks võimalik õppida põnevaid esiemade-isade aegseid oskusi ja teha midagi oma kätega ning kogemuslikku elamust saada.
Kuna sellise küla valmisehitamiseks puuduvad ühingul ressursid, siis läheneti heale ideele teisest küljest – otsustasime alustada paadiehitusest. Nõval on oma sadam ja siin on kunagi paate tehtud, nendega kalal käidud, aga tänaseks päevaks on elu muutunud... (Väljavõte NordESTNõna veebilehlt)
Projekti eesmärgid: Üldine eesmärk on luua võimalus Eesti muinasaja viikingite perioodiga seotud kultuuripärandi ning meresõiduviiside tutvustamiseks.
Peamised tegevused: Projekti käigus ehitatakse 2 traditsioonilist viikingipaati, mis võimaldab tulevikus huvilistele korraldada nende ajalugu tutvustavaid lühikesi merereise.

Nõva viikingipaadid on disainitud üle 1000 aastat vana viikingipaadi järgi, mis leiti Gokstad’ist, Norrast, algsed joonised on pärit Oslo viikingilaevamuuseumist.
Projekti tulemused: Valmisid kaks kuuemeetrist Faering tüüpi puupaati, mis said nimeks Thule ja Neyve.
Lisainformatsioon projekti kohta: Viikingpaatite vettelaskmise kohta uudis Eesti Viikingite veebilehel - http://eesti-viikingid.ee/ehitatud-laevad-ja-paadid/nova-viikingipaadid/
Kontaktisik: Silja Silver
Maakond: Läänemaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2013-07-11

« Tagasi