Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Lõuna-Eesti saviehitustraditsioonide elustamine
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede 2 - Miljööväärtuse säilitamine ja loomine
Valdkond: kultuuripärand
Projekti algus- aasta : 2010
Kohalik tegevusgrupp: Piiriveere Liider
TOETUSE SAAJA: MTÜ Vanaajamaja
Veebilehe aadress: http://vanaajamaja.ee/
Projekti taust: MTÜ Vanaajamaja on juba rohkem kui kümme aastat (loodud 1998) tegelenud Lõuna-Eesti taluarhitektuuri pärandi uurimise, talletamise, taastamise ning õpetamisega. Algselt oli organisatsiooni eesmärgiks Eesti algupärase palkehitustraditsiooni uurimine ja taaselustamine. Tänaseks on Vanaajamaja eesmärk laiemalt traditsiooniliste ehitusviiside õpetamine ja populariseerimine.
Projekti eesmärgid: Projekti laiemaks eesmärgiks on maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle parandamine. Projekti kitsamaks eesmärgiks on viia läbi praktiline savihoone renoveerimiskoolituste sari, mille käigus omandavad osalejad teadmised ja oskused massiivsavihoone traditsiooniliseks taastamiseks, kasutades seejuures kohalikke ja algupäraseid materjale.


Koolituse tulemusena omandavad sellel osalejad vajalikud oskused savihoonete autentseks taastamiseks, ning kasvab savihoonete omanike julgus enda vana savimaja taastamiseks. Kõigile huvilistele avatakse taastatud savihoone. Saviehitustraditsioonide taaselustamine.
Peamised tegevused: Projekti raames läbi viidav koolitus koosneb viiest koolituspäevast, mille jooksul tutvustatakse savihoonete enim levinud probleeme ja nende lahendamise võimalusi ning saviseinte viimistluse erinevaid viise. Lisaks näidatakse kogukonnale eeskuju miljööväärtuse säilitamisel ning tõstetakse teadlikkust saviehituse traditsioonidest.
Projekti tulemused: Läbi on viidud viiest koolituspäevast koosnev praktilise savihoone renoveerimiskoolituste sari. Projekt on aidanud kaasa saviehitustraditsioonide taaselustamisele, kõigile huvilistele on avatud taastatud savihoone ning toimub savihoonete taastamise alane nõustamine.
Lisainformatsioon projekti kohta: 2010-07-21 - Leader tegevusgruppide suveseminaril tehtud esitlus: http://www.maainfo.ee/public/files/2010-07-21-kohaliku-kultuuri-toogrupp-saviehitus.pdf

Väljavõte projekti kohta Leader suveseminari bukletist - http://www.maainfo.ee/public/files/2010.07.21_Leader_suveseminar_naide_saviehitus_info_bukletist.pdf
Kontaktisik: Ragner Lõbu
Maakond: Võrumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2010-08-27

« Tagasi