Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Raamat "Tori kihelkonna rahvarõivas"
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: kultuuripärand
Märksõnad: raamat;rahvariided
Projekti algus- aasta : 2010
Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu
TOETUSE SAAJA: Randivälja külaselts
Toetuse summa: 5 418 eurot (84 766 krooni)
Projekti taust: Tori kihelkonna rahvarõivast tutvustava raamatu koostamise ja väljaandmise peamine põhjus on kohalike elanike vähene (või üldse mitte) teadmine oma piirkonna rahvarõivast. Raamatu väljaandmise idee on kantud soovist hoida elus rahvapärimust ning tõsta inimeste teadlikkust sellest.
Projekti eesmärgid: Koguda kokku Tori kihelkonna rahvarõivaid puudutav materjal ja see kirjasõnas avaldada.
Peamised tegevused: Projekt ise on kavandatud kolmeetapilisena - materjali kogumine, raamatu koostamine ja väljaandmine ja kihelkonna rahvarõivast ja kultuuri tutvustavad infotunnid.
Lisainformatsioon projekti kohta: Väljavõte projekti kohta Leader suveseminari bukletist, juuli 2010 - http://www.maainfo.ee/public/files/2010.07.21_Leader_suveseminar_naide_Tori_rahvariided_info_bukletist.pdf

Artikkel ajalehes "Pärnu Postimees", 26.02.2010 - http://www.parnupostimees.ee/?id=229921
Kontaktisik: Anne Rätsep
Maakond: Pärnumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2010-09-23

« Tagasi