Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Kartuli Wabariik
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: kultuuripärand
Märksõnad: ökomuuseum
Projekti algus- aasta : 2010
Kohalik tegevusgrupp: Valgamaa Partnerluskogu
TOETUSE SAAJA: MTÜ Kartuli Vabariik
Veebilehe aadress: http://www.kartulivabariik.ee/
Toetuse summa: 6 391 EUR/ 100 000 EEK
Projekti taust: "Kartuli Wabariik" on ökomuuseum, mille tegevuse eesmärk on Eesti Vabariigi kultuuriloolise tähtsuse ja kartuli kui eestlaste olulise elatusallika teadvustamine ning lisaks pakkuda ka Kartuli Wabariigi külastajatele hariv-meelelahutuslikke aktiivse puhkamise võimalusi.

Idee elluviimiseks on soetatud vana koolimaja ning hetkel käib töö projekti arendamisega.
Projekti eesmärgid: Eesmärgiks on luua Taheva valda, Laanemetsa külla ökomuuseum ''Kartuli Wabariik''.
Peamised tegevused: Projekti raames kavandatavad tegevused: pinkide renoveerimine, projektori, laekinnituse, kaablite, ekraani, ekraani jalgade soetamine
Lisainformatsioon projekti kohta: Artikkel ajalehest "Valgamaalane", 30.08.2010 - http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=872&page=3452&action=article&

Väljavõte Leader näidete bukletist juuli 2010 - http://www.maainfo.ee/public/files/2010.07.19_LEADER_suvepaevad_naite_KartuliWabariik_info_bukletis.pdf
Kontaktisik: Tarmo Ladva
Maakond: Valgamaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2010-09-26

« Tagasi