Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Õppivad ja arenevad Taebla valla külad
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: küla areng
Projekti algus: 2009
Kohalik tegevusgrupp: Kodukant Läänemaa
TOETUSE SAAJA: Taebla vallavalitsus
Veebileht: http://www.taebla.ee/
Toetuse summa: 5 319 EUR
Projekti taust: Mõned aastad tagasi elavnes oluliselt Taebla valla külaseltside tegevus, millega kaasnes nõudlus erineva info ja teadmiste järele.
Projekti eesmärgid: Projekti eesmärgiks on koolitada Taebla valla külaseltse ning ka teisi kolmanda sektori kodanikeühendusi.
Peamised tegevused: Koolituste läbiviimiseks soetati projektipõhiselt audio- ja videotehnikat, mida on oma ürituste organiseerimiseks võimalik kasutada ka külaseltsidel. Toimunud on helitehnikute, arengukavade koostamise, projektijuhtimise ja -kirjutamise, finantsjuhtimise, meeskonnatöö, MTÜ-de juhtimise ning käsitöö alaseid koolitusi.
Projekti tulemused: Projekti tulemuseks on arengukavade, ürituste ja tegevuste korraldamise suutlikud külaseltsid, samuti nõudlus jätkukoolituste järele.
Lisainformatsioon projekti kohta: Väljavõte projekti kohta Leader suveseminari bukletist - http://www.maainfo.ee/public/files/2010.07.21_Leader_suveseminar_naide_Taebla_valla_kylad_info_bukletist.pdf
Maakond: Läänemaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2010-09-26

« Tagasi