Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Loomade karjatamine Lahkaja talus
MEEDE: 2.4
Meetme nimi: Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus
Valdkond: loomade heaolu
Projekti algus- aasta : 2009
TOETUSE SAAJA: Lahkaja talu
Projekti taust: Karjamaal käivaid lehmi on vii­masel aastakümnel jäänud tublisti vähemaks, kuid siiski leidub neid, kes oma loomadele seda võimal­davad.

"Karjamaal käimine on loomale äärmiselt vajalik," arvab Tartumaal Nõo vallas asuva Lahkaja talu pere­mees Vello Brett, kelle ligi 40 veist veedavad karjamaal enamiku sel­lest ajast, mil lumi ei kata maad.
Projekti eesmärgid: Loomade heaolu eesmärgil loomade karjatamine väljas
Peamised tegevused: Karjamaad ümbitsevad tarad on korda tehtud, et saaks 40 veist (sh 21 piimalehma) karjatada karjamaal varakevadest hilissügiseni. Lehmade piim läheb maa-aluse torustiku kaudu üle tee asuvas­se Luke Farmimeiereisse, kus pii­mast maitsev hallitusjuust valmis­tatakse.
Projekti tulemused: Liikumine, värske õhk ja loomulik keskkond tugevdab loomade immuunsüsteemi ja tervist, vähendab jalgade ning hingamisteede hai­gusi, soodustab sigivust ja noorloomade arengut. Väljas viibimine vähendab loomade sisetingimustes ruumikitsiku­sest tingitud stressi. Toetu­sega soodustatakse loomade heaoluga arvestavat ja seda parandavat loomakasvatust.
Kogemused ja saadud õppetunnid: "Lisaks sellele, et karjatamine mõjub lehmade tervisele hästi, on see ka mugav ning tulus," räägib peremees. "Mul pole suve jooksul vaja laudast sõnnikut lükata ega neile sinna silo ette viia - nii nagu laudas peetavate loomade puhul tehakse. Suvel kulub kütust vaid siloteole ning minu loomad saavad ise maast kõige värskemat ja pare­mat sööta võtta.
Lisainformatsioon projekti kohta: 2. detsembril 2010 - Põllumajandusministeeriumi tellimusel ilmus edulugu Maalehes, link artiklile - http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1225&page=3265&action=article&

22.09.2005 - "Nupumehed Bretid", Maaleht, autor Sirje Pärismaa, link loole - http://paber.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=3818
Kontaktisik: Vello Brett
Maakond: Tartumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2010-12-03

« Tagasi