Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Avinurme hosteli renoveerimine
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: ettevõtlus
Märksõnad: turism, majutus
Projekti algus- aasta : 2009
Kohalik tegevusgrupp: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
TOETUSE SAAJA: OÜ Teenus
Veebilehe aadress: http://avinurmehostel.ee
Toetuse summa: (2009.a) 28 386 EUR; (2010.a) 26 620 EUR
Projekti taust: Teenuse maja (Avinurme Hostel) 2 Leader projektid sündisid vajadusest viia lõpuni üks hea ja aktiivne algatus kohaliku väikeettevõtja poolt teenuste pakkumiseks piirkonnas.
Ida-Viru, Lääne-Viru ja Jõgeva maakonna piiril asuvas Avinurmes puudus piirkonda tutvustav infopunkt, kust saaks teavet Avinurme valla, Peipsi-Alutaguse Koostöökogu piirkonna ja Ida-Virumaa huviväärsuste kohta. Piirkonda külastavatele inimestele ei ole võimalik pakkuda piisavalt majutuskohti.
Avinurme Teenindus, õppe- ja majutusmajas valmis meede 3.1 toetusel 2009.a. sügiseks ruumid hosteliks, info ja õppetubadeks.
Projekti eesmärgid: Investeeringu eesmärgiks on Peipsi-Alutaguse piirkonna turismi arendamine läbi uute koolitus-, info- ja majutuskohtade loomise.
Peamised tegevused: Esimene etapp (2009.a projekti tegevused):
Avinurme alevikus teenindus-, õppe- ja majutusmaja käivitamine 2010.a suvel: parandati hoone soojapidavust 25 akna renoveerimisega, rajati uus sissepääs koos kaldteega, sisustati maja 2.korrusel 16 kohaline hostel vajaliku mööbli, seadmete ja inventariga ning 1.korrusel avati internetipunkt, teabetoa ja õppeklassiga. Hostel koosneb kolmest majutusruumist: 8-kohaline noortetuba, kööginišiga 4-kohaline ökotuba ja peretuba.

Teine etapp (2010.a projekti tegevused):
- Ehitatakse terrassid koos istumiskoha ja grilliga;
- soetatakse kanuud, jalgrattad, tõukekelgud ja tõukerattad, mis loovad turistidele aastaringselt aktiivse ja sportliku vaba aja veetmise võimalused erinevatele sihtgruppidele;
- luuakse administraatori töökoht koos arvuti, riist- ja tarkvaraga, mis on vajalik tänapäevaseks klienditeenindamiseks.
- atraktiivse ja kaasaegseid võimalusi pakkuva kodulehekülje loomine, mis on vajalik reklaamiks, piirkonna turismivõimaluste tutvustamiseks ja interaktiivseks suhtlemiseks klientidega;
- keldriruumi ehitamine spordiinventari hoiuruumiks.
Projekti tulemused: Projektiga anti nn viimane lihv väikeettevõtja teenusemaja valmimisse, suurendades pakutavaid teenuseid ja luues neile uue kvaliteedi. Uute teenustena pakutakse majutust, seminariruume, infopunkti teenuseid, vabaajaveetmise vahendeid. Juurde on loodud üks töökoht. Maja renoveerimisel kasutati Avinurmele omaselt puitu ja kohalike meistrite teenuseid.

Koostöö ja partnerlus - koolituste korraldamiseks ja teabetoa sisustamiseks on sõlmitud kokkulepped Avinurme Vallavalitsuse, RMK Kauksi Looduskeskuse ja Avinurme Keskkooliga.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Projekt on hea näide sellest, kui on hea visioon ja pealehakkamine, saab ühest vanast keset alevit olevast majast stiilne, maapärane ja hubane maja erinevate maateenuste pakkumiseks. Teenuste maja on leidnud oma koha kohalike ja ka kaugemate külaliste jaoks, valminud koduleht annab hea ülevaate ning loob head eeldused maja edaspidiseks populaarseks kasutuseks.
Kontaktisik: Ivar Teeväli
Maakond: Ida-Virumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2011-08-09

« Tagasi