MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: Tuul ja päike maheaiandis
Meede: LEADER
Valdkond: Keskkonna- ja kliimasõbralik
Märksõnad: mahetootmine
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2020
Kohalik tegevusgrupp: Virumaa Koostöökogu
Toetuse saaja: Miila Mahe Aed OÜ
Toetuse summa: 14976
Projekti kirjeldus: Miila mahe aed oü on rajamisjärgus mahepõllundusettevõte, mis võtab enda alla ca 3 hektarit ja mille peamiseks tooteks saavad olema puu- ja köögiviljad ning nende väärindamine. Istutatud on 1300 miniõunapuud, järgnevad maguskirsid jpm. Ettevõte on loodud eesmärgiga ühendada mahetootmine ja rohe-energia kasutamine rõhutamaks maksimaalselt keskkonnahoiu aspekti ning tõestamaks huvilistele, et süsinikneutraalne mahetoidutootmine on võimalik ja tasuv. Energiasüsteemi ei ühendata elektrilevi võrku, st süsteem on võrgusõltumatu - fossiilkütusel toodetud võrguenergia „laenamist“ ja omatoodetud energia võrku tagasimüümist ette ei nähta.
Kuna võrguühendus puudub, on projekti vältimatuks koostisosaks tõhus energiasalvestus ja -säästlikkus.
Esimene eeldab korraliku akupargi olemasolu, teine võimalikult säästlikke seadmeid. Seetõttu on süsteem projekteeritud üksnes madalpingel töötavate seadmete jaoks (24v dc), kuna 230/400v ac seadmete mitte kasutamine võimaldab välistada inverterid, mis tarbivad iseenda käigus hoidmiseks rohkelt energiat.
Madalpinge seadmete kasuks kõneleb veel:
-ohutus ja lihtsus – paigaldada suudab ka erioskusteta inimene
-hõlpsalt teostatav, sest paljud tooted on turul olemas, peites end kaugsõidubusside, karavanide, jahtide jms poodides, ja kui valida õiged (iec standard) elektrimootorid ja kaabeldus, siis on
-võimalik suhteliselt lihtsalt ehitada või ümber ehitada ka muid madalpinge tööriistu ja seadmeid, mida valmiskujul veel saada pole.
-lisaks odava ja puhta energia tootmisele on projekti lisaväärtuseks demonstreerida madalpinge seadmeid
Kasutava taastuvenergiasüsteemi tasuvust mitte üksnes elukondlikus-, vaid ka reaalses tootmissituatsioonis.
MIILA MAHE AED OÜ saab olema huvilistele avatud. tootmismudeli võimalikeks järgijateks võiks olla ettevõtjad, kes ei saa / ei soovi liituda võrguga. Toodetud rohe-energiat on kavas kasutada üksnes seadmete tarbeks, majandushoone kütmine jääb muude energiaallikate kanda. Tarbijateks on majandushoone-töökoda, puurkaev ning aiandis asuvad laadimis-ja ühenduspunktid.
Projekti tegevused: PROJEKTIGA OSTETAKSE TAASTUVENERGIA SEADMED:
AKUD 24V/735 AH TK 4
AKUDE KAITSE BMV 702 TK 7
SHUNT 1000A/50MV TK 2
JUHTPANEEL COLOR CONTROL GX TK 1
PÄIKESENERGIA LAADIJA MPPT 150/85 TK 1
PÄIKESEPANEELID 24X18V/100WP TK 24
TUULEGENERAATOR 48V/2000W TK 3
MASTID, TÕMBITSAD, PIKENDUSED TK 3
TUULEENERGIA LAADIJA 48V 2500W TK 3
TUULEENERGIA LAADIJA MONITOR LCD DISPLAY TK 3
KAABLID (AKUDEST MAJANDUSHOONENI) M 886

Ehitatakse tuulegeneraatorite mastide vundamendid, ehitatakse maa-alused kaabel liibid, paigaldatakse päikesepaneelid, akud ja taastuvenergia seadmed.
Projekti tulemused: Projekt näitab rohe-energia kasutamise võimalust, keskkonnahoiu aspekti ja tõestab, et süsinikneutraalne mahetoidutootmine on võimalik ja tasuv. Projektis toodud lähenemine on põhjalikult läbi mõeldud ja katsetatud. Tulemusena saavutatakse elektrivõrgust sõltumatu madalpingeline autonoomne elektrisüsteem aiandi vajadusi järgides. Projekti elluviimine näitas, et ettevõtlust on võimalik arendada ka piirkonnas, kus elektrivõrku ei ole või selle rajamine on kallis. Projekt kavandamisel tehti koostööd piirkonna ja euroopa maade taastuvenergiaseadmeid projekteerivate ja tootvate ettevõtetega. Konsulteeriti Virumaa Koostöökogu töötajatega meetme „nutikate energialahenduste kasutusele võtmine“ taotlemiste tingimustega.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://www.maainfo.ee/public/bank/1060/medium/4_54%20Tuulikud.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1060/medium/4_54%20Akud.jpg

ARTIKKEL:
http://www.viko.ee/?p=4754
Maakond: Lääne-Virumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-06-30
Viimati muudetud: 2020-07-07

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020